aNewSpring kent in totaal acht verschillende rollen die je een gebruiker kunt geven. Met Rollen kan je bepaalde gebruikers in aNewSpring bevoegdheden geven. Aan de rollen kan je Rechten hangen, waarin je kunt bepalen wat een gebruiker wel of niet mag zien en/of doen.

Hieronder worden de verschillende rollen beschreven. Op sommige functionaliteiten kan je klikken om naar het supportartikel te gaan voor meer uitleg.


Omgevingsbeheerder

Degene die een leeromgeving aanmaakt, is automatisch omgevingsbeheerder en beheerder. Hij alleen kan de tab Instellingen zien waar hij het volgende kan doen:

 • Vormgevingsthema wijzigen (look & feel)
 • Een aantal instellingen van de leeromgeving wijzigen
 • Invoerveld van toegangscode aan- of uitzetten
 • Link van de helpknop voor de deelnemers wijzigen
 • Tekst van de mailnotificaties naar deelnemers aanpassen
 • Effecten van de paginaovergang binnen activiteiten instellen
 • Licenties kopen
 • Portfolio functionaliteit aanzetten
 • Notitie functionaliteit aanzetten

Alleen als je deze rol en beheerder bent, kun je andere gebruikers ook omgevingsbeheerder maken.


Beheerder

Beheert de leeromgeving (maar heeft minder rechten dan de Omgevingsbeheerder). Kan de volgende dingen doen:

 • Nieuwe gebruikers aanmaken
 • Gebruikers importeren
 • Rollen toekennen aan gebruikers
 • Binnen de rol van een gebruiker verdere rechten toekennen aan de gebruiker
 • Deelnemers deactiveren, archiveren en verwijderen
 • Begeleiders- en mentorgroepen aanmaken
 • Deelnemersgroepen aanmaken
 • Gebruikerlicenties beheren
 • Contentbibliotheken aanmaken, verwijderen en kopiëren
 • Algemene instellingen van contentbibliotheken aanpassen
 • Contentstatistieken bekijken
 • Instellingen van het template aanpassen
 • Uitvoeringen aanmaken
 • Instellingen van uitvoeringen aanpassen
 • Deelnemers inschrijven in een uitvoering
 • Mededelingen vesturen op uitvoeringsniveau
 • Events toevoegen.
 • Rapportages maken
 • Tagcollecties beheren
 • Kan tags toevoegen aan contentbibliotheken

Auteur

Kan educatief materiaal zoals vragen en inhoudsdelen in contentbibliotheken plaatsen waartoe de beheerder hem de rechten voor heeft gegeven. Hij kan het volgende doen:

 • Inhoudsdelen aanmaken via de contentbibliotheek
 • Vragen aanmaken
 • Mappenstructuur aanmaken in een contentbibliotheek
 • Examentermen toevoegen aan vragen
 • Vragen importeren met behulp van Excel
 • Afbeeldingen en andere bestanden importeren
 • Content exporteren
 • Certificaten uploaden
 • SCORM-pakketten importeren
 • Woordenlijst toevoegen
 • Contentstatistieken bekijken
 • Kan tags toevoegen aan contentbibliotheken, vragen en inhoudsdelen

Ontwerper

Kan van bestaande vragen en inhoud leerpaden maken. De beheerder moet de ontwerper toegang geven tot bepaalde contentbibliotheken waarvan hij leerpaden mag maken. De ontwerper kan het volgende doen:

 • Templates aanmaken, publiceren, kopiëren, hernoemen en archiveren
 • Templates verwijderen. (Verwijderen kan alleen als het template niet gepubliceerd is)
 • Leerpad maken door blokken en activiteiten toe te voegen en daarbij horende instellingen aanpassen
 • Vragen en inhoudsdelen uit de contentbibliotheek gebruiken in het leerpad
 • MemoTrainer instellen (Wat is de MemoTrainer?)
 • Leerdoelen aanmaken (Wat zijn leerdoelen?)
 • Widgets toevoegen en beheren
 • Woordenlijst toevoegen
 • Documentatie toevoegen
 • Kan tags toevoegen aan templates

Als een ontwerper ook auteur is, dan kan hij via het template ook content aanpassen en toevoegen aan de contentbibliotheek.


Begeleider

De begeleider heeft de mogelijkheid om de deelnemers te begeleiden als het een blended, social of gamebased learning cursus betreft. Hij kan het volgende doen:

 • Het begeleiders dashboard bekijken
 • Statistieken bekijken en exporteren op deelnemers-, content of cursusniveau
 • Meelopen met de cursus
 • Sommige cursusinstellingen wijzigen

Bij deze functionaliteiten heeft de beheerder de mogelijkheid om bij specifieke begeleiders de optie aan te zetten:

 • Documenten als documentatie toevoegen
 • Berichten sturen naar (individuele) deelnemers
 • Mededelingen versturen
 • Reageren op discussieberichten van deelnemers
 • Opdrachten beoordelen
 • Notificaties ontvangen van voltooide onderdelen
 • Bepalen welke deelnemers hij binnen een uitvoering wil begeleiden
 • Agendapunten toevoegen
 • Activiteitenplanning opstellen
 • Activiteiten toewijzen aan deelnemers

Mentor

De mentor is de meekijkende derde die de inzet en voortgang van de deelnemers kan inzien. Een mentor kan aan elk cursustype gekoppeld worden. Hij heeft de volgende opties:

 • Statistieken bekijken en exporteren op deelnemers-, content of cursusniveau

Deelnemer

Is degene die een cursus volgt. Wat hij kan doen is geheel afhankelijk van wat de ontwerper en beheerder heeft ingesteld. Dit zijn de functionaliteiten die een deelnemer o.a. kan doen:

 • Zelf een account aanmaken
 • Een profiel aanmaken
 • Leerpad doorlopen
 • MemoTrainer volgen
 • Extra oefeningen maken
 • Extra leeractiviteiten maken op leerdoelniveau
 • MemoTrainer app om de cursus onderweg te doorlopen en de MemoTrainer te doen
 • Naslag app om de beschikbare inhoud nog eens na te lezen
 • Bericht sturen naar begeleiders of naar andere deelnemers
 • Discussieberichten plaatsen op cursus- en activiteitsniveau
 • Inzien welke deelnemers hetzelfde leerpad doorlopen
 • Inzien aan welke begeleiders hij gekoppeld is
 • Voortgang en statistieken bekijken
 • Zoeken in activiteiten
 • Agenda
 • Activiteiten inplannen
 • Nieuwe cursus aankopen
 • Demo's doorlopen
 • Geschiedenis inzien van wat hij allemaal heeft gedaan
 • Portfolio aanmaken

Reseller

Dit is degene die de catalogus beheert en toegangscodes aanmaakt voor deelnemers waarmee ze toegang kunnen krijgen tot een cursus. De reseller kan de onderstaande dingen alleen doen, voor de subomgevingen waar hij toegang tot heeft:

 • Uitvoeringen aanmaken
 • Instellingen wijzigen van uitvoeringen en communiceren met de deelnemers daar binnenin
 • Toegangscodes aanmaken
 • Catalogus beheren
 • Cursussen in de catalogus zetten
 • Bestellingen bekijken en zo nodig handmatig afhandelen
 • Kan tags toevoegen aan uitvoeringen