In aNewSpring is het mogelijk om een certificaat aan een deelnemer uit te reiken. Op het certificaat worden automatisch de persoonsgegevens ingevuld van de deelnemer. Dit artikel beschrijft de stappen die je moet doorlopen om dit mogelijk te maken.


Er is een extern programma nodig om het certificaat te maken en de achterliggende codes toe te voegen. Hiervoor is kennis van het programma een vereiste. Neem voor support contact op met de makers van het programma.


Creëer een certificaat in een extern programma

We hebben een artikel over OpenOffice Draw met een paar PDF-bestanden als voorbeeld.

1. Je kunt bijvoorbeeld Open Office Draw, Adobe Acrobat of InDesign gebruiken om een eigen vormgeving te maken voor het certficaat.

2. Voeg in het programma wat je gebruikt velden met een code toe in het certificaat. (In Adobe Acrobat heten deze velden Acrofields) Deze worden later automatisch ingevuld als de geslaagde deelnemer het certificaat opent. Het is belangrijk dat je gebruik maakt van de onderstaande codes in de velden, anders zullen de velden niet worden ingevuld. Alleen de gegevens die zijn ingevuld bij de persoonlijke gegevens van een deelnemer zullen worden ingevuld in het certificaat.

Je kunt een code maar één keer gebruiken in het certificaat.

Uitvoeringsgegevens:
courseTitle = Titel van de uitvoering
blockName = Naam van het blok
certificateName = Naam van de activiteit
score = toont de score van een activiteit op het certificaat. Dit veld wordt ingevuld als in de certificaat-activiteit Toon activiteitscore op certificaat aangevinkt en een activiteit geselecteerd is. Je vind deze optie in de activiteit bij Eigenschappen

Certifcaatgegevens:
accessCode = Een code die door het systeem automatisch wordt ingevuld. Is nodig voor de certificaatchecker die later wordt toegelicht.
certificateDate = Datum van uitgifte

Gebruikersgevens:
externalId = Externe id wat via SSO binnenkomt
login = Loginnaam, is meestal het emailadres
gender = Geslacht
title = Titel
firstName = Voornaam
middleName = Tussenvoegsel
lastName = Achternaam
fullName = Voornaam + Tussenvoegsel + Achternaam
formalName = Achternaam, Voornaam + Tussenvoegsel
middleAndLastName = Tussenvoegsel + Achternaam
initialsAndLastName = Voorletters + Achternaam
initials = Voorletters
email = e-mailadres
company = Bedrijf
function = Functie
dateOfBirth = Geboortedatum
telephoneNumber = Telefoonnummer
faxNumber = Faxnummer
cellPhoneNumber = Mobiel nummer
address = Adres, straatnaam en huisnummer
zip = Postcode
residence = Woonplaats
country = Land
invoiceAddress = Factuuradres, straatnaam en huisnummer
invoiceZip = Factuurpostcode
invoiceResidence = Factuurwoonplaats
invoiceCountry = Factuurland
Custom1 = Veld die ANS voor de klant heeft toegevoegd
Custom2 = Veld die ANS voor de klant heeft toegevoegd
Custom3 = Veld die ANS voor de klant heeft toegevoegd

3. Als je tevreden bent met het uiterlijk van jouw certificaat en je alle benodigde codes hebt toegevoegd sla je het certificaat op als PDF.


Waar?

4. Importeer het PDF-bestand in de contentmap die je gaat koppelen aan het template waar het certificaat in moet komen.
Zie hiervoor het artikel 'Content importeren en exporteren'.

5. Koppel de contentmap aan het template waar het certificaat in moet komen.
Moet je nog een template maken? Bekijk dan eerst het artikel 'Scenario: Hoe zet ik een simpel leerpad op?'.
Heb je al een template gemaakt? Bekijk dan het artikel 'content selecteren voor gebruik in een template'.

6. Klik op + Activiteit en kies voor een activiteit van het type 'Certificaat'. Klik daarna op Aanpassen.

Selecteer het PDF-bestand en klik op update.
Onder de tab condities kun je instellen wanneer het certificaat moet vrijkomen. Zie hiervoor ook 'Tab: Condities' in het artikel 'Algemene instellingen van activiteiten'.

7. Test de activiteit met het certificaat nauwkeurig voordat je het template publiceert.


Certificaatchecker

Het is mogelijk om door ons een certificaatchecker aan te laten zetten in de omgeving welke zichtbaar wordt op de homepagina in uitgelogde staat. Iedereen die een certificaat in handen krijgt dat door het systeem is gegenereerd kan met behulp van deze checker de authenticiteit van het certificaat nagaan.
Wil je hier gebruik van maken? Dan is het belangrijk om de code ‘accessCode’ te verwerken in het certificaat, zodat de verifiatie mogelijk is.