Het ZIP-bestand dat je kunt gebruiken om als interne content te importeren, heeft dezelfde structuur als het bestand dat je krijgt wanneer je een contentbibliotheek exporteert. Dit artikel legt de technische details uit van dit bestand.

De mappen en bestanden

De naam van het ZIP-bestand is niet belangrijk. Op het hoogste niveau binnen het ZIP-bestand vind je de mappen content, images en sounds, SCORM-pakketten (ZIP-bestanden), de inhoudsdeel-bestanden (HTML), certificaten (PDF), vraagbestanden (items.xml en meerdere TXT-bestanden) en de woordenlijst (glossary.csv).


De map content

De map "content" moet zich in het hoogste niveau van de contentbibliotheek bevinden. Deze bevat een map met de mapnaam van de contentbibliotheek. Deze lijkt vaak op de naam van de contentbibliotheek, maar is niet per se hetzelfde. Je kunt vinden welke map dit is door naar de tab Eigenschappen van de contentbibliotheek te gaan. De naam van de Map staat daar aangegeven.

Binnen deze map vind je bestanden en eventueel andere mappen met bestanden. Deze bestanden kun je gebruiken/worden gebruikt in inhoudsdelen. Bijvoorbeeld: afbeeldingen, documenten en video's.


De map images

De map "images" moet zich in het hoogste niveau van de contentbibliotheek bevinden. Deze bevat een map met de mapnaam van de contentbibliotheek. Deze lijkt vaak op de naam van de contentbibliotheek, maar is niet per se hetzelfde. Je kunt vinden welke map dit is door naar de tab Eigenschappen van de contentbibliotheek te gaan. De naam van de Map staat daar aangegeven.

Binnen deze map vind je bestanden en eventueel andere mappen met bestanden. Dit zijn afbeeldingen die gebruikt worden bij vragen, maar er kunnen ook andere bestandstypes staan als je de Plus Editor hebt gebruikt voor het maken van vragen. Bijvoorbeeld: afbeeldingen, documenten en video's.


De map sounds

De map "sounds" moet zich in het hoogste niveau van de contentbibliotheek bevinden. Deze bevat een map met de mapnaam van de contentbibliotheek. Deze lijkt vaak op de naam van de contentbibliotheek, maar is niet per se hetzelfde. Je kunt vinden welke map dit is door naar de tab Eigenschappen van de contentbibliotheek te gaan. De naam van de Map staat daar aangegeven.

Binnen deze map vind je bestanden en eventueel andere mappen met bestanden. Dit zijn geluidsbestanden die worden gebruikt door vragen, waarschijnlijk MP3-bestanden, omdat deze door de meeste browsers ondersteund worden.


Inhoudsdelen (HTML)

Inhoudsdelen die je maakt in aNewSpring, worden geëxporteerd als HTML-bestanden. De bestandsnaam wordt de ID van het inhoudsdeel. Als het inhoudsdeel geen ID heeft, wordt hiervoor de naam van het inhoudsdeel gebruikt.

Je vindt meer informatie over deze HTML-bestanden in dit artikel.

linkedContentParts.txt

Dit bestand bevat een lijst van inhoudsdelen die zijn gelinkt aan andere inhoudsdeel. Het platform gebruikt dit om te bepalen welke inhoudsdelen verwijderd kunnen worden zonder andere inhoudsdelen kapot te maken.


Vragen

De gegevens van vragen staan opgeslagen in meerdere bestanden:

items.xml

Dit bestand bevat de meeste vraaggegevens en is gebaseerd op de IMS-QTI 1.2 standaard. Door de jaren heen hebben we custom vraagtypes ontwikkelen waardoor we hebben moeten afwijken van de oorspronkelijke standaard.

Als je de Plus Editor hebt gebruikt bij het maken van vragen, wordt dit als JSON opgeslagen binnen dit bestand. De opbouw van die code is specifiek aan aNewSpring.

terms.txt

Dit bestand bevat informatie over welke examenterm gekoppeld is aan welke vraag.

caseTexts.txt

Dit bestand bevat informatie over welk inhoudsdeel bij welke vraag is geselecteerd als Informatie bij vraag.

internalLinks.txt

Dit bestand bevat informatie over welk inhoudsdeel bij welke vraag is geselecteerd als Informatie bij feedback.

horizontalAnswers.txt

Standaard worden de antwoordmogelijkheden van Multiple Choice en Multiple Response vragen onder elkaar (verticaal) getoond. Dit bestand bevat informatie over voor welke MC en MR vragen de instelling om ze horizontaal te tonen is aangezet.

canvasSizes.txt

Dit bestand bevat informatie over de instellingen qua canvasgrootte per vraag.

Wij kunnen een CSV-bestand met vragen omzetten naar het juiste formaat (als de bestanden hierboven), zodat je deze kunt importeren in je contentbibliotheek.


SCORM-pakketten

SCORM-pakketten zijn opgeslagen als ZIP-bestanden op het hoogste niveau binnen het ZIP-bestand van de contentbibliotheek.


Certificaten

Certificaten zijn opgeslagen als PDF-bestanden op het hoogste niveau binnen het ZIP-bestand van de contentbibliotheek.


glossary.csv

Dit bestand bevat de woordenlijst van de contentbibliotheek.