Inhoudsdelen die je maakt in aNewSpring worden geëxporteerd als HTML-bestanden. De bestandsnaam wordt de ID van het inhoudsdeel. Als het inhoudsdeel geen ID heeft, wordt hiervoor de naam van het inhoudsdeel gebruikt.

Voor een geldig inhoudsdeel, hebben de HTML-bestand metadata nodig (voorbeelden hieronder):

 • code: Hierin staat de ID van het inhoudsdeel.
 • path: Hierin staat aangegeven waar het inhoudsdeel zich bevindt binnen de mappenstructuur van de contentbibliotheek.
 • template: Bij een Plus Editor-inhoudsdeel staat hier Freeform. Bij een Blanco pagina-inhoudsdeel is deze leeg. Als een Blanco pagina-inhoudsdeel een "inhoudsdeeltemplate" gebruikt, is dit de naam daarvan. Inhoudsdeeltemplates zijn achterhaald sinds de Plus Editor de auteur meer vrijheid geeft.
 • maxCanvasSize: Hierin staat de "Relatieve canvasbreedte" die je vindt onder de tab Eigenschappen wanneer je een inhoudsdeel aanpast.
 • canvasWidth: Hierin staat de "Absolute canvasbreedte" die je vindt onder de tab Eigenschappen wanneer je een inhoudsdeel aanpast.
Type: Blanco pagina

HTML-bestanden van inhoudsdelen van het type Blanco pagina bevatten alleen HTML.

Voorbeeld:

<html>
 <head>
  <title>Voorbeeld inhoudsdeel</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta name="code" content="ID001" />
  <meta name="path" content="Hoofdmap/Submap" />
  <meta name="template" content="" />
  <meta name="maxCanvasSize" content="70" />
  <meta name="canvasWidth" content="0" />
 </head>
 <body>
  <div>
    Dit is een voorbeeld van een inhoudsdeel
  </div>
 </body>
</html>
Type: Inhoudsdeel (Plus Editor)

Als je een inhoudsdeel hebt gemaakt door middel van de Plus Editor (dit is de standaard-instellingen van een inhoudsdeel), bevat de body van de HTML alleen JSON-code. Deze code is specifiek aan inhoudsdelen in aNewSpring.

Voorbeeld:

<html>
 <head>
  <title>Voorbeeld inhoudsdeel</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta name="code" content="ID001" />
  <meta name="path" content="Hoofdmap/Submap" />
  <meta name="template" content="Freeform" />
  <meta name="maxCanvasSize" content="70" />
  <meta name="canvasWidth" content="0" />
 </head>
 <body>
{
 "audio": {
  "autoplay": false,
  "src": ""
 },
 "data": [
  {
   "data": {
        "content": "<div>Dit is een voorbeeld van een inhoudsdeel.<\/div>"
   },
   "id": 0,
   "type": "mt/layout/CellType/Text"
  },
  {
   "data": {
    "imgDescription": "",
    "imgHotspots": {
     "hotspots": [],
     "visibility": "always"
    },
    "imgSrc": "content/Content_Library/example-image.png",
    "imgWidth": "100%"
   },
   "id": 1,
   "type": "mt/layout/CellType/Image"
  }
 ],
 "layout": {
  "content": [
   {
    "content": [0],
    "split": "none",
    "width": "50%"
   },
   {
    "content": [1],
    "split": "none",
    "width": "50%"
   }
  ],
  "split": "vertical",
  "width": "100%"
 },
 "title": ""
}
 </body>
</html>