Download allereerst het voorbeeldbestand. Het CSV-bestand bevat een aantal kolommen waarvan de namen niet gewijzigd mogen worden.
Hieronder worden de kolommen in het CSV-bestand een voor een behandeld. Lees de uitleg over deze kolommen zorgvuldig om fouten te voorkomen.

Let op! Het bestand moet zeer nauwkeurig ingevuld worden om ervoor te zorgen dat de vragen goed geïmporteerd worden. Lees daarom goed de instructies hieronder door.

Ident (verplicht veld, maximaal 21 karakters)
Hier moet een unieke code komen te staan (bijvoorbeeld ABC-001), zodat het voor het systeem duidelijk is dat het verschillende vragen zijn. Als je voor de tweede keer een bestand met vragen laat importeren en je vult dezelfde Ident in, dan kan de vraag overschreven worden.

Folder (optioneel)
Vul de naam in van de map waar de vragen in moeten komen. Plaats vragen in submappen door '/' tekens tussen de namen toe te voegen: Hoofdmap1/Submap1. Je kunt de mappenstructuur zo diep maken als je zelf wilt. Als je geen mapnaam toevoegt, komen alle vragen in de hoofdmap te staan. Vul je hier een mapnaam in die nog niet bestaat in de contentbibliotheek? Dan wordt er een nieuwe map aangemaakt.

ExamTerm (optioneel)
Vul hier de examenterm in. Meer informatie over examentermen vind je in het artikel 'Wat zijn examentermen?'.

InternalLink (optioneel)
Je kunt meer informatie (een verwijzing naar een ander inhoudsdeel) toevoegen bij de feedback van een vraag. Vul hier de exacte titel in van dat inhoudsdeel. Vul de titel niet in als het inhoudsdeel een ID heeft. Vul dan 'ID|' in en daarachter het id nummer. Voorbeeld: ID|123

UseInternalLinkDefaultTitle (moet ingevuld worden, indien InternalLink is ingevuld)
Vul No in als de titel voor 'Meer informatie bij feedback' hetzelfde moet zijn als de titel van het inhoudsdeel. Vul Yes in als je de titel 'meer informatie' moet zijn.

CaseText (optioneel)
Je kunt meer informatie, een verwijzing naar een ander inhoudsdeel, toevoegen bij de vraag. Vul hier de exacte titel in van dat inhoudsdeel. Vul de titel niet in als het inhoudsdeel een ID heeft. Vul dan ID| in en daarachter het ID nummer. Bijv: ID|123

UseCaseTextDefaultTitle (moet ingevuld worden, indien CaseText is ingevuld)
Vul No in als de titel voor Meer informatie bij de vraag hetzelfde moet zijn als de titel van het inhoudsdeel. Vul Yes in als je de titel 'meer informatie' moet zijn.

Type (verplicht veld)
Vul de afkortingen in van het type vraag dat je wilt gaan gebruiken. Zie ook het artikel 'Welk vraagtype zal ik kiezen?'.

 • MC = Multiple choice (meerkeuze met 1 antwoordmogelijkheid),
 • MR = Multiple response (meerkeuze met meerdere antwoordmogelijkheden),
 • E = Open vraag,
 • FiB = Fill-in-the-blank,
 • HS = Hotspotvraag. We raden aan om dit vraagtype niet via dit bestand aan te maken, in verband met de foutgevoeligheid bij het invullen van de coördinaten in de kolom 'Answer1'.

Encode (optioneel)
Als je gebruik wilt maken van HTML-codes vul je hier No in. Je kunt dan bijvoorbeeld tekst dik gedrukt of schuin maken. Houd er rekening mee dat je dan ook speciale tekens zoals & in HTML moet noteren (&).

Als je er geen gebruik van wilt maken vul dan Yes in, speciale tekens en enters worden dan automatisch gecodeerd (HTML-codes kan je gebruiken om bijvoorbeeld tekst dikgedrukt te maken of om opsommingen te maken). Indien je dit veld niet (juist) invuld, wordt dit standaard als No geïnterpreteerd.

ID (optioneel)
Het kan overzichtelijk zijn om een ID in te vullen, het is een kenmerk voor jezelf. Als je het invult is het belangrijk dat elke regel een ander nummer heeft (Hoeft alleen als vragen onder hetzelfde onderwerp vallen).

Title (verplicht veld)
Geef de titel in van de vraag. Deze moet uniek zijn, behalve als je al een uniek ID gebruikt.

Question (verplicht veld)
Vul de vraag in.

Image (optioneel)
Vul de bestandsnaam van een afbeelding in die je bij de vraag wilt plaatsen.

Sound (optioneel)
Vul de bestandsnaam in van een geluidsbestand. Stuur ook het geluidsbestand mee met de import.

Before (optioneel)
Deze kolom is voor een FiB-vraag. Hier kun je de tekst in zetten die voor het invulveld komt.

Answer1 - Answer12 (ten minste één verplicht)
Bij MC- en MR-vragen kun je de verschillende antwoorden in de verschillende kolommen zetten. Bij een FiB-vraag moet je in ieder geval Answer1 invullen. Je kunt wel meerdere juiste antwoorden invullen, maar dan kan je deze vraag niet meer in het systeem aanpassen. Bij een Open Vraag (E) mag je alleen het modelantwoord in Answer1 invullen.
Vul bij de HS-vraag de coördinaten in van dat deel van het plaatje waar de deelnemers moeten klikken (wij raden aan om HS-vragen handmatig toe te voegen omdat het erg nauwkeurig werk is alle juiste coördinaten in te vullen)

AbcVisible (Optioneel)
No = als de ABC notering voor de antwoorden niet zichtbaar moeten zijn.

After (optioneel)
Deze kolom is voor een FiB-vraag. Hier kun je de tekst toevoegen die achter het invulveld moet komen.

Shuffle (verplicht veld)
Vul hier Yes in als je de antwoorden wilt husselen. Vul No in als je de antwoorden in een vaste volgorde wilt tonen.

FiBType (verplicht indien gebruik FiB)
Is speciaal voor FiB-vraag. Vul hier String in als de deelnemers alle soorten tekens mogen invoeren. Vul Decimal in als ze alleen getallen mogen invoeren.

CaseSensitive (verplicht veld)
Yes = Hoofdlettergevoeling, No = Niet hoofdlettergevoelig.

HSType (verplicht indien gebruik HS)
Vul hier 'Bounded' in. Deze kolom is speciaal voor als je een HS-wilt importeren. We raden aan om dit vraagtype niet via dit bestand aan te maken, in verband met de foutgevoeligheid bij het invullen van de coördinaten in de kolom 'Answer 1'.

HSImage (verplicht indien gebruik HS)

MaxScore (verplicht veld)
Je kunt deze standaard op 1.0 zetten. Wil je de vraag zwaarder laten wegen? Vul dan bijvoorbeeld 2.0 in.

Correct (verplicht indien gebruik MC en MR)
Alleen voor MC- en MR-vragen. Vul bij MC-vragen één getal in (bijvoorbeeld 3) die verwijst naar het juiste antwoord. Bij MR-vragen kun je hier meerdere getallen invullen, gescheiden door een komma en zonder spaties.

Feedback1 - Feedback12 (optioneel)
Bij FiB-vragen en MR-vragen, kun je alleen Feedback1 en Feedback2 invullen. In 1 vul je de Feedback in voor als de vraag goed beantwoord is. In Feedback2 vul je de feedback in voor als de vraag fout beantwoord is. Bij MC vragen kun je alle kolommen invullen. Kiest de deelnemer voor 'Answer1', dan zal hij de tekst van Feedback1 zien etc.
Als je deze kolommen leeg laat, zal de standaard feedback worden ingevuld.

Locale (optioneel)
Als je de Feedback-kolommen leeg laat, wordt de feedback automatisch gegenereerd. In deze kolom kun je aangeven in welke taal dit moet worden gegenereerd. Als je deze kolom leeg laat, wordt hier standaard Nederlands voor gebruikt. De codes hieronder kun je hiervoor gebruiken:

 • En voor Engels
 • Es voor Spaans
 • Fr voor Frans
 • It voor Italiaans
 • Nl voor Nederlands
 • Zh voor Chinees (vereenvoudigd)

Klaar met invullen?

Ben je klaar met het invullen van het Excelbestand? Sla het dan op als een CSV-bestand (gescheiden door lijstscheidingsteken) en stuur het op naar support@anewspring.nl.
De plaatjes en geluidsbestanden kun je zelf importeren. Zet afbeeldingen in een map die images heet en zet geluidsbestanden in een map met de naam sounds. Zet deze map(pen) vervolgens in een zipbestand en importeer ze als 'interne content' in de contentbibliotheek.