Middels de plus-editor kun je content toevoegen aan een inhoudsdeel of vraag. 

   


Voeg inhoud toe

Klik op de Plus om inhoud toe te voegen.

Bepaal nu het inhoudstypedie je wilt toevoegen. 


Voeg rijen en kolommen toe 

Klik op de Plustekens aan de weerszijden van het canvas om rijen en kolommen toe te voegen.


Splits een vlak verticaal of horizontaal om nog een kolom of rij toe te voegen.Content weghalen

Klik op het Kruisje om het vlak weg te halen en op de Prullenbak om alleen de inhoud te verwijderen.


Canvasinstellingen

Het canvas is het scherm waar de content binnen een activiteit wordt getoond. Klik op de Update en Testknop om te zien hoe de deelnemer dit gaat zien in de activiteit.
Bepaal met het schuifje de grootte van het canvas.


Klik op het Tandwieltje of op de tab Eigenschappen om het canvas 'relatief' op 'absoluut' in te stellen. Klik op Update om op te slaan. Klik bij de Splitbutton op Update en nieuw om op te slaan en gelijk een nieuw inhoudsdeel toe te voegen.

Ga terug naar het overzicht door te klikken in de breadcrumb op Beheer content. Onder de tab Eigenschappen kun je de canvasinstellingen in één keer voor alle vragen en inhoudsdelen instellen.


Toegestane bestandstypes

  • Afbeeldingen (.png, .jpg, .gif)
  • Geluidsfragmenten (.mp3)
  • Flash (.swf)
  • Downloadable bestanden (Ieder type, bijvoorbeeld .doc, .pdf, .exe, .xlsx, etc.)