Waar kan ik content importeren en exporteren?

Je vindt de knoppen Importeer en Exporteer door naar de tab Content te gaan en te klikken op Meer.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/Y-p4tcFRswOjaahlb_nw3C5NH0Jv7J1YV08S2tOiFPc/2018-07-30_11-10-15-xaQ-NqI.png


Een alternatieve manier om de knoppen te gebruiken is via het beheer van de contentbibliotheek. Klik hiervoor eerst op Beheer, vervolgens kan je bovenin kiezen voor Importeer en Exporteer.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/9zcwXbFZ4-yoenFsQvq_TSWtAjzXv7hoeAUi1pMhtKc/2018-07-30_11-10-15-xaQ-ct8.pngExporteren

De in aNewSpring ontwikkelde vragen kunnen worden geëxporteerd volgens de IMS-QTI specificatie, zodat de vragen in andere leeromgevingen van aNewSpring en in andere LMS'en die deze specificatie ondersteunen weer te importeren is. Inhoudsdelen worden in HTML geëxporteerd.

Datgene wat je exporteert, zal in een ZIP-bestand worden opgeslagen op de computer.


Importeren

Bij het importeren van content heb je de mogelijkheid om uit verschillende opties te kiezen. Hieronder een overzicht.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/KoH2DWqp9n6bywd9l3MAHPcT-8UySRtzuWAjV0oxrLs/2018-07-30_11-10-15-xaQ-Ucs.png


Interne content

Content die je vanuit een contentbibliotheek binnen aNewSpring hebt geëxporteerd, kun je importeren in een andere contentbibliotheek door de optie Interne content aan te vinken.

Externe content

Content die in een ander LMS is gemaakt, kan je importeren in aNewSpring. Dat kan het volgende zijn:

 • ZIP: Aanvullende bestanden om in één keer te importeren.
 • XML: IMS-QTI-vragen met incorrecte bestandspaden.
 • HTML: Inhoudsdelen met incorrecte bestandspaden.

De bestandspaden zullen vanzelf gegenereerd worden bij het importeren.

Aanvullende bestanden

Hier gaat het om losse bestanden die je wilt gebruiken in vragen of inhoudsdelen.
Als je aanvullende bestanden importeert, moet je kiezen of het gebruikt gaat worden in inhoudsdelen of vragen, omdat de bestanden worden opgeslagen in verschillende mappen op de server. Deze optie zie je vanzelf verschijnen wanneer je deze optie selecteert.

Bestanden in één keer importeren via de optie 'Interne content'

Je kunt aanvullende bestanden ook in een keer importeren via 'Interne content'. Denk hierbij ook aan afbeeldingen die je wilt gebruiken in vragen en/of inhoudsdelen.
De manier waarop je meerdere bestanden kunt importeren is bij vragen en inhoudsdelen anders.

 • Inhoudsdelen
  Maak een map die exact content heet. Zet daar vervolgens alle (downloadbare) bestanden in die je wilt gebruiken in de inhoudsdelen (bijvoorbeeld afbeeldingen, pdf's)
 • Vragen
  Voor vragen kun je alleen afbeelding en geluidsbestanden importeren. Maak voor de afbeeldingen een aparte map aan met de exacte naam images (alleen .png, .jpg, .gif bestanden). Voor geluidsbestanden een map met 'sounds' (alleen .mp3).
 • Zet alle mappen vervolgens in een ZIP-bestand en importeer het als Interne content.

Om het voor jezelf overzichtelijk te houden, kun je binnen de map 'content', 'images' en 'sounds' een mappenstructuur aanmaken waar je vervolgens de bestanden inzet.

Hier vind je een completere specificatie van het ZIP-bestand.

SCORM 1.2 pakket (ZIP)

Sharable Content Object Reference Model (SCORM) is een verzameling standaarden en specificaties die bij e-learning kunnen worden toegepast. SCORM is een soort norm die als doel heeft om gegevens meetbaar en uitwisselbaar te maken in verschillende leersystemen. Lees meer over het importeren van SCORM en het toevoegen van SCORM in een template.

Certificaat (PDF)

aNewSpring biedt de mogelijkheid om certificaten uit te reiken aan deelnemers. Zie hiervoor ook het artikel 'Aanmaken activiteit: Certificaat'.

Let op! Toegestane bestandstypes:
 • Afbeeldingen (.png, .jpg, .gif)
 • Geluidsfragmenten (.mp3)
 • Flash-movies (.swf)
 • Video (.flv)
 • Downloadbare bestanden (Bijvoorbeeld .doc, .pdf, .exe, .xlsx)

Flashbestanden worden niet meer ondersteund door iOS-devices (iPad, iPhone etc.). Mogelijk werkt Flash ook niet goed op andere besturingssystemen.