Op de contentpagina beheer je de content die je gebruikt voor je cursustemplates. Content bevindt zich altijd in een contentbibliotheek.

Contentbibliotheken stellen je in staat de inhoud te hergebruiken voor andere cursustemplates. Bekijk de werking van de structuur van aNewSpring om dit concept beter te begrijpen.

Als je een structuur wilt aanbrengen in je contentbibliotheken kun je ze koppelen aan tags