Elke contentbibliotheek maakt gebruik van een "Map" waarin bestanden staan.
Als je een kopie maakt van een contentbibliotheek, gebruikt deze standaard dezelfde map als de originele contentbibliotheek.
Welke map er wordt gebruikt, kun je vinden onder de tab Eigenschappen van de contentbibliotheek. Bij Map staat dan aangegeven in welke map de bestanden staan.

Voor bestanden bij inhoudsdelen staan deze bestanden onder https://voorbeeld.anewspring.nl/content/Mapnaam/

Bestanden bij vragen kunnen zich in deze mappen bevinden:
https://voorbeeld.anewspring.nl/images/Mapnaam/ (voor afbeeldingen en bestanden in de Plus Editor)
https://voorbeeld.anewspring.nl/sounds/Mapnaam/ (voor geluidsbestanden)

Voor deelnemers kunnen bestanden alleen geladen worden als deze zich in de map bevinden die bij de contentbibliotheek hoort. Als een link in een inhoudsdeel of vraag naar een bestand in een andere map verwijst, kan het dus voorkomen dat een deelnemer dit bestand niet kan zien.
Dit geeft ook problemen voor de auteur als deze een aanpassing in een bestaand inhoudsdeel wil doen. Je krijgt een foutmelding bij het opslaan als daar een verwijzing naar een bestand in een andere map in zit.
Dit probleem komt vooral voor als een contentbibliotheek is geëxporteerd en geïmporteerd in een andere contentbibliotheek, zonder bij het importeren het veld Oude map in te vullen met de mapnaam van de originele contentbibliotheek. Als je dit veld invult, worden bij het importeren alle bestandsverwijzingen in de inhoudsdelen en vragen aangepast naar de locatie van de bestanden in de nieuwe contentbibliotheek.