Vraagsoorten (kennis versus evaluatie)

Per vraag kan je instellen of het om een kennisvraag gaat of om een evaluatievraag. Bij kennisvragen moet er een goed (of fout) antwoord gegeven worden, er hangt een score aan vast. Bij een evaluatievraag is dit niet het geval. Een evaluatievraag kan alleen gebruikt worden in enquête-, assessment- en 360 feedbackactiviteiten. Niet alle vraagsoorten kunnen gebruikt worden als evaluatievraag.

Vraagtypen in aNewSpring

In het platform bieden wij verschillende vraagvormen. Bij elke vraag kan je feedback genereren, afbeeldingen, audio invoegen, gebruik maken van de plus-editor (voor wanneer je bijvoorbeeld een video bij een vraag wilt invoeren) en nog vele andere instellingen. Bekijk per vraag wat de mogelijkheden zijn.

Hieronder een lijst, met daaronder de werking van de vraag uitgelegd.

  • Multiple Choice
  • Multiple Response
  • Fill in the blanks - text
  • Fill in the blanks - drag & drop
  • Hotspot
  • Open vraag
  • Matching
  • Matrixvraag (kennisvariant)
  • Matrixvraag (evaluatievariant)

Multiple Choice (beschikbaar voor kennis en evaluatie)

In een Multiple Choice vraag is één antwoord correct is/gekozen kan worden. Dit is de meest standaard vraag

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/3032472697/original/UlC0jR2nkp8sCbTQFU7ZjnOtqgr3cyp3nQ.png?1510069652

Multiple Response (beschikbaar voor kennis en evaluatie)

In een Multiple Response vraag kunnen meerdere antwoorden correct zijn/gekozen worden.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/3032472778/original/syKAu6iOfVWc6Kr1wjNslfDEVxJOfg_pJQ.png?1510069855

Fill in the Blank - text

In een Fill in the blanks - text vraag moet er in een tekst een of meerdere woorden worden ingevuld. Je kunt per woord ook een synoniem aangeven.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/3032472628/original/yYMIg4jmEA-vH2V93M4L_iSZqBmb8Bk8OQ.png?1510069518

Fill in the Blank - drag & drop

Bij de drag & drop vraag moet de deelnemer woorden op de juiste plek slepen. Ook kunnen er 'dummy' antwoorden toegevoegd worden.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/3032472541/original/P67k2k7JCLk5XBOPN3x22SKhJxo89t8psg.png?1510069373

Hotspot

In een Hotspotvraag moeten deelnemers op een bepaald gedeelte in een afbeelding klikken. Klikken ze op het juiste gedeelte? Dan is het antwoord correct.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/3032472082/original/FfMCboJBQC8ffwauqSNONUSUq5-SIKjNdQ.png?1510068570

Open vraag (beschikbaar voor kennis en evaluatie)

In een open vraag kunnen deelnemers een stuk tekst opgeven als antwoord op een vraag. De begeleider of de deelnemer zelf, kan aan de hand van een antwoordmodel beoordelen of het antwoord correct is en een cijfer toekennen. Bij een evaluatievraag kan het antwoord bekeken worden door de begeleider, er is verder geen beoordeling van toepassing in dat geval.

Matching

Bij een Matchingvraag sleept de deelnemer de juiste onderdelen naar elkaar toe. Dit kan een combinatie zijn van geluid, afbeeldingen en tekst.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/3032472203/original/8jFtFLjQmR_uGMh6u1dSgiyo0U85V4McqQ.png?1510068808

Matrix (kennisvariant)

In een matrixvraag kun je meerdere vragen in een overzicht zetten. Hierbij is er een hoofdvraag, met daaronder subvragen. Hierbij heb je twee opties:

Eén set antwoordmogelijkheden voor alle subvragen, bij elke subvraag zijn de antwoorden dus hetzelfde.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/3032472351/original/uD_yYmdJWRBpWeoQpvVyRlAN3IgvrEJGOQ.png?1510068996

Verschillende antwoordmogelijkheden per subvraag, bij elke subvraag is het antwoord verschillend. Je kunt ook bij deze optie, multiple choice en multiple response door elkaar gebruiken.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/3032472450/original/pFimaQNcbi8ZPlhy2DlM4zEF3spJ8RqzJA.png?1510069223

Matrix (evaluatievariant)

Zie het artikel 'Matrixvraag van het type evaluatie'.