Je kunt verschillende soorten vraagvormen maken in aNewSpring:

  • Multiple Choice
  • Multiple Response
  • Fill-in-the-Blank - text
  • Fill-in-the-Blank - drag & drop
  • Hotspot
  • Open vraag
  • Matching
  • Matrix

Klik bij een vraag op Aanpassen om het te bewerken en de instellingen te bekijken.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/VECkYJnmJfVNvJc2Q25aaCnD54xq4GKdz4i24BoZ00Q/2018-07-30_11-10-15-0MU-DyQ.png

Hoe je een mappenstructuur maakt met content, kun je vinden in het artikel 'Scenario: Hoe creëer ik eenvoudig content?'.

Tab 'Eigenschappen'

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/cTJvU23hAzvyAch7jyOxNeUxDyOhSFZE6ZweCBYXKiY/2018-07-30_11-10-15-0MU-aD0.png

Titel
Iedere vraag moet een titel hebben, zodat je hem makkelijk kunt herkennen in het overzicht met content. De titel van een vraag is zichtbaar voor de deelnemer dus het is belangrijk dat dit de vraag goed beschrijft.

ID
Het is optioneel om een ID aan een vraag toe te voegen. Je kunt hem voor jezelf invullen, zodat je de vraag kunt herkennen. Het ID is niet zichtbaar voor een deelnemer. Het is belangrijk om van te voren goed na te denken over een gestructureerde naamgeving van vragen. Dit komt de onderhoudbaarheid van vragen ten goede.

Examenterm
Selecteer hier een examenterm bij een vraag. Lees meer over examentermen in het artikel 'Wat zijn examentermen?'.

Maximum Score
Een vraag kan een score hebben van 1 punt of hoger en kan alleen een heel getal zijn. Wanneer een deelnemer de vraag goed beantwoordt, krijgt hij de opgegeven score voor die vraag.

Minimum Score
Deze optie is alleen bij de kennismatrixvraag instelbaar. Hiermee kun je aangeven vanaf hoeveel punten de vraag goed gerekend wordt.

Slagingsgrens en minimaal correcte antwoorden
Door de slagingsgrens aan te zetten kun je ervoor zorgen dat deelnemers toch een gedeelte van de punten krijgen als de vraag voor de helft goed was beantwoord. De punten zullen altijd verdeeld worden, ongeacht of er minimaal een aantal correcte antwoorden ingesteld zijn. Het voordeel om wel een minimum in te stellen is dat deelnemers na het kiezen van het minimaal aantal correcte antwoorden een oranje status zullen zien zoals in de onderstaande voorbeelden. In beide gevallen worden er 2 van de 4 punten gegeven. In het voorbeeld rechts wordt dat berekent aan de hand van 3 goed - 1 fout.

https://cdn.elev.io/file/uploads/xl68RQ1IpGLEVwod5WjYWiaDhnCGwfTHcPEaKCpKNUI/g7yDWSUTt1bDtoGgJf20twdUnc-MsRKmyLbNtj9FDHk/NL3-Tzw.png

Deze optie is alleen beschikbaar voor multiple response, fill in the blanks - text, fill in the blanks - drag & drop en matchingvragen.

Bij deze vraag mag gediscussieerd worden
Als auteur kun je per vraag bepalen of deelnemers na het beantwoorden ervan mogen discussiëren. De ontwerper stelt later in of er in een activiteit gediscussieerd mag worden of niet.

Canvasbreedte
Hier kan je de breedte van het canvas van de vraag instellen.

Onder de tab 'Eigenschappen' in de contentbibliotheek kun je de canvasinstellingen in één keer voor alle vragen en inhoudsdelen instellen.

Tab 'Vraagstelling'

Vraag invullen

Een vraag kan gemaakt worden met de Text editor of met de Plus-editor. Lees meer over de Plus-editor in het artikel 'Vragen toevoegen'.
In het 'bovenste' gedeelte van het gehele vraagstellingsoverzicht, vul je de daadwerkelijke vraag in.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/Lgu3huBVd6V9ETNFsrdWA8E1mPEaUUR8nIlyakrBTiQ/2018-07-30_11-10-15-0MU-em4.png

Bij sommige vragen wordt een kleine tekst getoond als uitleg, zoals"Meerdere antwoorden zijn mogelijk". De stijl van deze tekst kun je ook wijzigen in de look & feel instellingen. Je kunt de tekst niet geheel verwijderen, maar je kunt het wel onzichtbaar maken door de instelling Description font color dezelfde kleur als de achtergrond te maken.

Een vraag kan ondersteund worden door een afbeelding, geluidsfragment en inhoudsdeel.

Afbeelding
Selecteer of upload hier een afbeelding

Geluidsfragment
Voeg hier een mp3 geluidsfragment toe.

Informatie bij vraag
Combineer een vraag met meer informatie die bestaat uit een inhoudsdeel. Met behulp van een drop-downmenu, kun je het inhoudsdeel kiezen. Wanneer een deelnemer klikt op 'Meer informatie', zal dit inhoudsdeel getoond worden.

Plus-editor
Als je gebruik maakt van de pluseditor, kan je de vraagstelling net zo opmaken zoals bij een inhoudsdeel. Zo kan je bijvoorbeeld ook video's toevoegen.

Antwoorden toevoegen

In het 'onderste' gedeelte van het vraagstellingsoverzicht, voeg je de antwoorden toe (zie screenshot hierboven).

Vink het rondje aan voor het juiste antwoord. Afhankelijk van het vraagtype, kan je ook meerdere antwoorden goed rekenen.
Klik op het antwoordveld om via de editor inhoud toe te voegen en op feedbackinvulveld om voor elk antwoord een aparte feedback te plaatsen.

Bij de antwoorden zijn er een aantal extra opties beschikbaar:

Antwoord layout
Verander de antwoord layout naar horizontaal of verticaal. Als de antwoordmogelijkheden plaatjes bevatten, kan het handig zijn om de antwoorden horizontaal te plaatsen om de vraag overzichtelijk te houden.

Genereer feedback
Met deze optie kan je standaard feedback bij elke antwoordmogelijkheid toevoegen.

Antwoorden husselen
Het is mogelijk om de volgorde van de antwoordmogelijkheden te laten verschillen iedere keer dat de vraag langskomt.

A,B,C vermelding
Met dit vinkje kan je instellen of je voor de antwoordmogelijkheden wel of niet een letter wilt hebben staan.

Informatie bij feedback
Voeg hier een inhoudsdeel toe dat verschijnt wanneer een deelnemer klikt op 'Meer informatie'. Deze optie komt pas beschikbaar wanneer de vraag is beantwoord.

Let op

Wij adviseren niet te kopiëren uit browsers, Word of andere Microsoft software en dit te plakken in aNewSpring. Het is beter om de gekopieerde tekst eerst te plakken in de HTML-modus en dan terug te schakelen naar de text-modus. Wanneer je het direct in de text-modus plakt, gebruik daar eerst het gummetje om alle opmaak te wissen. Kopiëren brengt soms onbedoeld onzichtbare HTML-code mee dat de vormgeving kan verstoren.

Gebruik de opmaakstijlen. De opmaakstijlen zijn gelinkt aan het CSS wat er toe zal leiden dat er een consistentere vormgeving zal ontstaan.