Waar vind ik de uitvoeringsinstellingen?

Ga naar de tab Templates en klap de template open. Klik dan bij de uitvoering op Meer en dan Instellingen.


Hoe pas ik de uitvoeringsinstellingen aan?


Uitvoeringsnaam: Hier vul je de naam in die alleen zichtbaar is aan de achterkant. Deze moet uniek zijn. Pas de naam aan door erop te klikken.
Uitvoeringstitel: De uitvoeringstitel is zichtbaar voor de deelnemers. Deze hoeft niet uniek te zijn. Pas de titel aan door erop te klikken
Beschrijving: Vul hier een beknopte beschrijving neer.
Afbeelding: Voeg een beschrijvende afbeelding toe door op het plaatje te klikken.

Algemeen

Actief: Zet de uitvoering actief als de deelnemers de cursus mogen volgen. Standaard staat de uitvoering op actief wanneer je deze aanmaakt.
Doelprofiel: Je kunt per uitvoering een ander doelprofiel instellen. Dit heeft betrekking op leerdoelen. Lees meer over doelprofielen in het artikel 'Doelprofiel instellen'.

Houdbaarheidsinstellingen

Stel de start en einddatum in van de uitvoering. Een deelnemerslicentie is één jaar geldig. Als een deelnemer na een jaar nog in de uitvoering kan, worden er opnieuw credits of een licentie voor berekend.

Deelnemerinstellingen

Hier vind je verschillende opties waar deelnemers gebruik van kunnen maken of acties die de deelnemers ondergaan nadat de cursus is afgelopen.

Memotrainerinstellingen

Opfriscursus toegestaan: De instelling 'Voorbereiding op examen' met een bepaalde datum zal overgaan op 'Kennisonderhoud' als de datum is bereikt.
Deelnemer mag MemoTrainerinstellingen veranderen: De deelnemer mag zijn eigen instellingen van de MemoTrainer wijzigen.

Lees meer over de MemoTrainer.

Geavanceerde instellingen

Externe ID: Als je leeromgeving is gekoppeld met een ander systeem, bijvoorbeeld Micros, kun je hier het ID invullen, zodat de twee systemen met elkaar kunnen communiceren.
Thema: Wijzig hier de look & feel van deze uitvoering. Lees meer over het wijzigen van het thema.