Wat is een Begeleider in aNewSpring?

De begeleider heeft de mogelijkheid om de statistieken van de deelnemers te bekijken, met hen te communiceren en opdrachten te beoordelen.

Een mentor is de uitgeklede versie van de begeleider en kan alleen de statistieken inzien.

Om begeleiders aan een uitvoering te kunnen koppelen, moet in de template de optie Learning journey met begeleiders aangevinkt staan. . In dit artikel leer je meer over de verschillende template-functionaliteiten:

  • Welke functionaliteiten kan ik aanzetten in de template eigenschappen?

Stap 1: Geef de juiste persoon de begeleidersrol

Doe dit onder de tab 'Gebruikers'. Maak een nieuwe gebruiker aan of klik bij een bestaande gebruiker op Rollen. Vink de rol Begeleider aan en na Updaten verschijnt er een Begeleidertab waar je (later) kunt zien voor welke begeleidersgroepen hij is ingeschreven.


Stap 2: Maak een begeleidersgroep aan

Klik via de tab 'Gebruikers' op de knop Groepen.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/3014498541/original/o.png?1448635560

Maak onder de tab Begeleiders een groep aan en zet hier één of meerdere begeleiders in. Deze groep begeleiders kun je koppelen aan de uitvoering waarvan zij de statistieken van mogen inzien.


Stap 3: Koppel de begeleidersgroep aan de uitvoering

Ga naar de tab Templates en klap de template open. Klik dan op de naam van de uitvoering en ga naar de tab Begeleiders om de begeleidersgroep toe te voegen.

Daarna zal de begeleider via de tab Begeleiden toegang hebben tot de cursus.