Wat is een Begeleider in aNewSpring?

De begeleider heeft de mogelijkheid om de statistieken van de deelnemers te bekijken, met hen te communiceren en opdrachten te beoordelen.

Een mentor is de uitgeklede versie van de begeleider en kan alleen de statistieken inzien.

Om begeleiders aan een uitvoering te kunnen koppelen, moet in de template de optie Learning journey met begeleiders aangevinkt staan. In dit artikel leer je meer over de verschillende template-functionaliteiten:

  • Welke functionaliteiten kan ik aanzetten in de template eigenschappen?

1) Geef de juiste persoon de begeleidersrol

Doe dit onder de tab 'Gebruikers'. Maak een nieuwe gebruiker aan of klik bij een bestaande gebruiker op Rollen. Vink de rol Begeleider aan en na Updaten verschijnt er een Begeleidertab waar je (later) kunt zien voor welke begeleidersgroepen hij is ingeschreven.


2) Maak een begeleidersgroep aan


3) Koppel de begeleidersgroep aan de uitvoering