Ga naar de tab Templates en klap de template open. Klik dan bij de uitvoering Meer en Instellingen.


Afbeelding toevoegen aan de uitvoering

Hier kun je door op de afbeelding naast de uitvoeringsnaam te klikken een afbeelding uploaden.

De afbeeldingen dienen het volgende formaat te hebben: Breedte: 334 px - Hoogte: 140 px

Gebruik je tekst in de afbeelding? Let er dan op dat de tegel responsive is en de breedte smaller kan uitvallen tot 282 pixels.


Afbeelding toevoegen aan het template

Je kunt de afbeelding ook bij de template uploaden en daarmee bepalen dat de afbeelding bij alle uitvoeringen moet worden gebruikt. Dat scheelt een hoop klikwerk!


Het resultaat