Scenario's

  • Je wilt deelnemers de mogelijkheid geven om bestanden als opdracht te uploaden en in te leveren bij een begeleider.
  • Je wilt deelnemers een opdracht laten maken waarop andere deelnemers feedback kunnen geven.

Welke rol heb je nodig?

Ontwerper


Klik via de tab Templates op Aanpassen. Onder de tab Template kun je een nieuwe activiteit aanmaken met +Activiteit. Kies daarna Inleveropdracht


1) Vul de opdrachtomschrijving in

Als je de opdracht in meerdere templates gaat gebruiken, kun je het beste de omschrijving van de opdracht in een inhoudsdeel plaatsen en die selecteren.
Kies anders voor Tekst editor


2) Voeg ondersteunende bestanden toe (optioneel)

Dit kunnen bestanden zijn die de deelnemer dient te raadplegen bij het maken van de opdracht. 


3) Stel de opdracht verder in

Na het publiceren is niet alles meer aanpasbaar. Deze instellingen zijn hieronder gemarkeerd met een *.

Zet voor de volgende twee opties Interactie tussen deelnemers aan in de Instellingen van de template. 

Deelnemers kunnen elkaars werk zien*
Wanneer een opdracht is ingeleverd door de deelnemer, kunnen andere deelnemers deze inzien.

Binnen deze inleveropdracht mag gediscussieerd worden*
 Bij deze opdracht is de discussiemogelijkheid aangezet met deze optie. Deelnemers kunnen met elkaar de discussie aan. Alleen beschikbaar voor social- en game-based learning.


Voor de onderstaande instellingen, moet je eerst Learning journey met begeleiders aanzetten onder de Instellingen van de template

Beoordeling toestaan*
Begeleiders kunnen de opdracht op 'Akkoord' of 'Niet akkoord' (afronden) zetten. Als de begeleider 'Niet Akkoord' geeft, dan heeft de deelnemer nog de mogelijkheid om een nieuwe opdracht in te leveren.

Activiteit kan herbeoordeeld worden
Deze optie staat standaard aan en geeft de begeleider de mogelijkheid om de beoordeling aan te passen. Als de beoordeling herzien is, blijft de datum van de oorspronkelijke beoordeling zichtbaar voor deelnemers.

Externe beoordeling toestaan*
Hiermee heeft de deelnemer de mogelijkheid om een extern persoon uit te nodigen om de inleveropdracht te beoordelen.

Cijfer bij beoordeling toestaan*
Vink deze optie aan als de beoordelaar een cijfer moet geven voor de opdracht. Je kunt het eindcijfer laten berekenen op basis van beoordelingscriteria of een los eindcijfer laten invoeren door de begeleider. Als de begeleider een lager cijfer geeft dan de slagingsgrens, zal de deelnemer de mogelijkheid hebben om een nieuwe opdracht in te leveren, tenzij de begeleider de opdracht sluit.

Na het aanvinken zullen er extra instellingen tevoorschijn komen om de score verder in te stellen. De makkelijkste manier om de slagingsgrens in te stellen is door Percentage te kiezen.  Toch liever afronden op decimalen, hele- of halve cijfers? Lees dan eerst het artikel Hoe stel ik het slagingspercentage van een toets correct in, in verhouding met het cijfer?

Deelnemer kan poging zelf afronden*
Als je geen begeleiders wilt betrekken in de beoordeling, kun je deze optie aanvinken. Zodra een deelnemer de opdracht zelf afrond, zal de 'Vervolgknop' in de learning journey veranderen in een 'Bekijk details knop'.

Wanneer deze optie aanstaat, kun je deelnemers de mogelijkheid geven om na het inleveren nog de titel, beschrijving en de bijlage aan te passen.


Let op: Inleverknop niet zichtbaar tijdens het testen

Wanneer je de activiteit en/of template test, zie je wel de inleveropdracht, maar geen inleverknop. Deze knop is pas zichtbaar wanneer de template is gepubliceerd, de uitvoering toegevoegd en de begeleider gekoppeld is. Een opdracht moet tenslotte bij iemand ingeleverd kunnen worden. Een deelnemer kan vervolgens de opdracht inleveren. Hieronder kun je zien hoe de opdracht eruit ziet met inleverknop:

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/g_a-9972JjZsOZ3mna3wkN1U4LKpkvs3mAf15CzIBlc/2018-07-30_11-10-15-yUY.png


https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/CVn2H9zFqpFFOJQCF1rebdl1Tm9kDn_MPe-mVAtMRzo/2018-07-30_11-10-15-UKM.png

Gerelateerde artikelen

  • Inleveropdracht instellen met leerdoelen
  • Condities toevoegen
  • Uitvoering instellingen - Tab: Begeleiders.
    Voor het toevoegen van de juiste begeleiders en ze de juiste rechten geven.
  • Uitvoering instellingen - Tab: Activiteiten.
    Om de juiste beoordelaar toe te voegen aan de inleveropdracht.