Door een conditie aan een leeractiviteit te hangen, kun je bepalen wanneer deze beschikbaar komt voor de deelnemer.


Waar?

Je kunt condities instellen op blok- of activiteitniveau. Klik bij de activiteit of blok op Aanpassen.

Ga vervolgens naar de tab Condities.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/EgfoXO0h8nz9-06W7wLvHu13YaDbaJLwWRwW-M1yUpw/2018-07-30_11-10-15-uok.pngHoe?

Je kunt de volgende condities toevoegen:

 • Activiteit is beschikbaar tot X datum
 • Activiteit is beschikbaar vanaf X datum
 • Activiteit is beschikbaar vanaf X periode na de start van de curus
 • Activiteit is beschikbaar vanaf X periode na de start van de deelnemer
 • Activiteit is beschikbaar nadat blok X is afgerond
 • Activiteit is beschikbaar nadat activiteit X is afgerond
 • Activiteit is beschikbaar nadat activiteit X is afgerond met een minimale X score
 • Activiteit is beschikbaar nadat activiteit X is afgerond met een maximale X score
 • Activiteit is beschikbaar nadat er een kennisopname van X % is behaald
 • Activiteit is beschikbaar als een deelnemer expliciet toegang heeft gekregen

Om het wat duidelijker te maken, staan hieronder een aantal scenario's toegelicht.

Scenario 1

Na elk onderwerp in de cursus moeten deelnemers een toets maken. Als deelnemers een lage score halen voor de toets, moeten ze een herkansing maken.

 • Klik op Aanpassen bij de activiteit die gedaan moet worden als herkansing.
 • Klik onder de tab 'Condities' op Toevoegen.
 • Kies de conditie: '... nadat activiteit "X" is afgerond met een maximale "X" score'
 • Selecteer in het dropdown menu de eerste toets en vul een maximale score in. Als deelnemers onder dit percentage scoren, zal de herkansing vrijvallen.

Scenario 2

Er zijn landelijke toetsdagen ingesteld. Deelnemers krijgen twee dagen de tijd om een toets te maken.

 • Klik op Aanpassen bij de toetsactiviteit.
 • Klik onder de tab Condities op Toevoegen.
 • Voeg twee condities toe: '... vanaf "X" datum' en '... tot "X" datum'.
 • Stel de data in en bepaal of dat de deelnemers een notificatie moeten krijgen of niet.
Condities die te maken hebben met een datum, kun je per cursusuitvoering instellen. Zie hiervoor het supportartikel 'Cursusuitvoering instellingen - Tab: Activiteiten'.

Scenario 3

Je wilt een bepaalde groep deelnemers binnen een uitvoering toegang geven tot een activiteit

Voeg aan een activiteit de conditie "Activiteit is beschikbaar als een deelnemer expliciet toegang heeft gekregen" toe. Je kunt nu in de uitvoering instellen welke deelnemers deze activiteit tot hun beschikking hebben.

Zie hiervoor het supportartikel 'Cursusuitvoering instellingen - Tab: Activiteiten Deelnemers'.