Door gebruik van reflectieactiviteiten kun je deelnemers op verschillende momenten in de learning journey evaluatievragen laten beantwoorden. Zij kunnen dan in latere reflectieactiviteiten hun antwoorden terugkijken. 


Een reflectieactiviteit toevoegen
Klik in de template op +Activiteit om een nieuwe activiteit toe te voegen. Kies dan Reflectie onder het kopje Reflecteer & Evalueer.

Reflectieactiviteit instellen
In de reflectieactiviteit kun je evaluatievragen toevoegen. Klik op +Vraag om een nieuwe vraag te maken, of op Selecteer content om een bestaande vraag in de activiteit te gebruiken.
Wanneer je dezelfde vraag in verschillende reflectieactiviteiten herhaalt, kunnen deelnemers hun eerder gegeven antwoorden op die vraag inzien.
Net als in de formulier-activiteit worden bij de reflectieactiviteit alle vragen op één pagina getoond. 

Reflectieactiviteiten herhalen
Voeg meerdere reflectieactiviteiten aan jouw learning journey toe. Deelnemers kunnen dan op meerdere momenten dezelfde vragen beantwoorden, en terugkijken hoe ze deze eerder hebben beantwoord. Bij de vraag verschijnt dan de optie Eerdere antwoorden en kan de deelnemer kiezen welke versie hij of zij wil bekijken.