Scenario's

  • Je wilt dat jouw deelnemers een training doorlopen die zich aan hen aanpast. 
  • Deelnemers leren zo efficiënt mogelijk door vooral aandacht te besteden aan onderwerpen die nog niet goed beheerst worden.

Meer inspiratie nodig? 

Bekijk op de website dan onze klantverhalen over adaptieve trainingen. 

Rollen

  • Auteur
  • Ontwerper 
  • (Beheerder)

De essentiële sleutels voor het maken van een goed adaptief leerpad in aNewSpring:

Sleutel 1) Neem alle tijd om de cursus te maken.

Ga er echt voor zitten. Neem vooral de tijd voor het uitdenken van het concept, het maken van leerdoelen en vragen. Als je deze voorbereiding goed hebt gedaan, kun je in aNewSpring heel snel een adaptief leerpad maken.

Sleutel 2) Denk bewust na over de leerdoelen.

Er zijn veel tips op internet te vinden over hoe je goede leerdoelen maakt. Om de adaptiviteit goed te laten werken is het in ieder geval belangrijk dat de doelen heel specifiek geformuleerd worden. Het ideale plaatje is dat je vragen inwisselbaar zijn voor elkaar. Dus dat een vraag binnen een leerdoel net iets anders geformuleerd wordt om hetzelfde te toetsen. Neem als voorbeeld taal. Een leerdoel 'Spelling' is niet specifiek genoeg, omdat spelling heel veel elementen omvat. Je kunt dan binnen Spelling beter kleinere leerdoelen maken: Bezit en eigennamen, Engelse werkwoorden, etc.

Of een leerdoel specifiek genoeg is zou je kunnen toetsen aan hoeveel tekst je nodig hebt om dat leerdoel uit te leggen. Als je 'Spelling' moet uitleggen, zou je een heel boekwerk moeten schrijven. Voor het uitleggen van 'Bezit en eigennamen' ben je met een alinea klaar.

Sleutel 3) Maak voldoende vragen aan per leerdoel.

Door veel vragen per leerdoel aan te maken, kun je ervoor zorgen dat je ook genoeg activiteiten kunt klaarzetten voor het geval de deelnemer het doel nog niet behaald heeft. 

Sleutel 4) Zet genoeg extra activiteiten klaar per leerdoel.

Hangt nauw samen met sleutel 3. Als je veel vragen hebt gemaakt, kun je ook meer lessen klaarzetten die gaan over een bepaald leerdoel. Met een adaptief leerpad is het de bedoeling dat er steeds nieuwe lessen klaarstaan om doorlopen te worden totdat het doel wel behaald is. Nu kunnen we beginnen met het maken van een adaptief leerpad. In deze tutorial nemen we een taaltraining als voorbeeld.

1) Maak conform de leerdoelen een mappenstructuur in de contentbibliotheek

Voorbereiding is alles! Als je de leerdoelen bedenkt voordat je vragen in aNewSpring zet, wordt het daarna een stuk makkelijker om een adaptief leerpad te maken. Zie Sleutel 2 voor het formuleren van de leerdoelen.

Maak eerst een nieuwe contentbibliotheek aan onder de tab 'Content' (kan alleen als je beheerder bent) en maak een mappenstructuur aan conform de leerdoelen.

Bijvoorbeeld:

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/-cF4-Fgix8ea3zb8AkvkBgn6uVDx6YthNOMH7ptPVEs/2018-07-30_11-10-15-DEs.png

Als je de structuur aan het begin netjes maakt, kun je dit later in het template in één keer overnemen als leerdoelenstructuur.

Artikelen die je kunnen helpen bij deze stap:
Scenario: Hoe creëer ik eenvoudig content?


2) Maak vragen en inhoudsdelen aan per leerdoel

In het template kun je alleen leerdoelen koppelen aan vragen. Hiermee meet het systeem of een deelnemer al genoeg kennis over een leerdoel heeft of niet.
Naast de vragen is er ook ruimte om theorie aan te bieden die bij dat leerdoel past. Dit kun je kwijt in de inhoudsdelen.

Maak daarom per leerdoel vragen en inhoud aan zoals in de afbeelding hierboven. Ook dit is weer een voorbereiding om straks met één druk op de knop de vragen te koppelen aan een leerdoel. Het leerdoel wordt dan de naam van de map waar de vragen inzitten.

Artikelen die je kunnen helpen bij deze stap:
Vragen toevoegen - Stap 2
Inhoudsdelen toevoegen - Stap 2
Vragen importeren met behulp van Excel


3) Maak een cursustemplate aan en koppel de juiste contentbibliotheek

Ga naar de tab 'Cursussen' en klik op +Template.

Artikelen die je kunnen helpen bij deze stap: 
Scenario: Hoe zet ik een simpel leerpad op? - Stap 1
Content selecteren voor gebruik in een template


4) Voeg leerdoelen toe en maak groeperingen

Als je stap 1 goed opgevolgd hebt is dit een eitje.

Ga in het template naar de tab Leerdoelen en klik op Gebruik naam van map uit contentbibliotheek waar de vragen in zitten als leerdoel:

De map in de contentbibliotheek waar de vragen inzitten worden overgenomen als leerdoel.

Ga daarna naar Groeperen en klik weer op het blauwe raketje om de mappenstructuur uit de contentbibliotheek over te nemen.

Artikelen die je kunnen helpen bij deze stap: 
Leerdoelen aanmaken
Leerdoelen groeperen 


5) Voeg een instaptoets met leerdoelen toe als nulmeting

Door een instaptoets klaar te zetten, kun je ervoor zorgen dat het doelprofiel al (deels) wordt ingevuld zodat deelnemers na het behalen van een leerdoel geen extra lesstof meer hoeven te doorlopen over dat onderdeel. Door de vragen wel terug te laten komen in de MemoTrainer, kan dat gedeelte wel geoefend en geborgd worden in het langetermijngeheugen. Zie hiervoor ook de volgende stap.
Een instaptoets is overigens niet verplicht.

De vraag die je jezelf bij deze stap moet stellen is: Hoeveel vragen moet de deelnemer van een leerdoel goed hebben om de extra lessen over dat leerdoel over te slaan?
Zet die hoeveelheid vragen per leerdoel in de instaptoets. Het doel hiervan is dat als de deelnemer alle vragen over dat leerdoel in de toets goed beantwoord heeft, er geen extra lessen meer worden klaargezet omdat dan aangetoond wordt dat de deelnemer dit gedeelte al beheerst. Zie ook stap 9 voor de werking van de puntentelling.

Voeg onder de tab 'To do' een toets toe door +Activiteit te klikken, selecteer 'Toets' en klik op Aanpassen.

Ga alle tabs langs om de toets goed in te stellen. Ga naar de tab 'Leerdoelen' als je onder de tab 'Activiteit content' de vragen hebt toegevoegd. Het toevoegen van de leerdoelen aan de vragen is heel eenvoudig als je stap 1 en 4 hebt gedaan. Alleen dan werkt het raketje om direct de juiste leerdoelen te koppelen aan de vragen.

Omdat de kans bestaat dat de deelnemers na het doen van deze toets geen activiteiten meer hoeven te maken voor een leerdoel, is het wel handig als ze dat onderdeel blijven oefenen in de MemoTrainer zodat de lesstof in het langetermijngeheugen wordt opgenomen. Ga hiervoor naar de tab 'Extra MemoTrainbare vragen' en selecteer alle vragen die horen bij het onderwerp van de toets. In het bovenstaande voorbeeld zijn alle vragen geselecteerd die binnen 'Spelling' vallen.

Artikelen die je kunnen helpen bij deze stap:
Scenario: Hoe zet ik een simpel leerpad op? - Stap 2
Leerdoelen koppelen aan vragen in activiteiten
Algemene instellingen van activiteiten


Intermezzo: Wat doet de MemoTrainer?

In de MemoTrainer worden vragen herhaald om lesstof te borgen in het langetermijngeheugen. De vragen die fout beantwoord worden komen sneller terug dan de vragen die goed beantwoord zijn. De voortgang hiervan is zichtbaar in de kennisopname.

In een adaptief leerpad is het slim om de MemoTrainer op basis van leerdoelen te laten werken. Vragen met hetzelfde leerdoel zijn inwisselbaar voor elkaar. De kennisopname wordt dan opgebouwd uit de leerdoelen.
Om een indicatie te geven: Het kan voorkomen dat deelnemers één vraag fout hebben in de MemoTrainer uit een lijst met 10 vragen van hetzelfde leerdoel. Deze ene fout wordt dan in een volgende MemoTraining opgevuld door de andere vragen met dat leerdoel.

Om de flow niet kwijt te raken voor het maken van een adaptief leerpad stellen we de MemoTrainer pas in stap 11 in.


6) Maak adaptieve blokken aan

Dan is het nu tijd om de adaptieve blokken aan te maken. In een adaptief blok is steeds maar één activiteit beschikbaar om te doen. Dat is de activiteit waarin het meest gewerkt kan worden aan een leerdoel waar nog de minste punten voor gehaald zijn. Dus als het doel gehaald is van een bepaald leerdoel, zal er geen suggestie-activiteit beschikbaar komen waarin alleen dat leerdoel voorkomt.

Met het gegeven dat er maar één activiteit beschikbaar komt per adaptief blok kan het handig zijn om meerdere adaptieve blokken aan te maken.

Maak onder de tab 'Blokken & Activiteiten' een nieuw adaptief blok aan:

Door een conditie toe te voegen aan de adaptieve blokken kun je ervoor zorgen dat de deelnemers eerst de instaptoets maken (zodat het doelprofiel al ingevuld wordt) en daarna mogen beginnen met de activiteiten met leerdoelen.

Klik hiervoor bij het blok op . Via de tab 'Condities' voeg je de conditie toe '... nadat activiteit "X" is afgerond'. Activiteit "X" is in dit geval de instaptoets spelling.

Artikelen die je kunnen helpen bij deze stap:
Algemene instellingen van activiteiten- Wat kan ik op de 'Condities'-tab?


7) Voeg leeractiviteiten toe aan de adaptieve blokken

Maak meerdere activiteiten aan per leerdoel. Het handigst is om lessen aan te maken zodat je er ook inhoudsdelen in kunt zetten om wat extra uitleg te geven. Als ze na het afronden van een activiteit het doel van een leerdoel nog niet hebben gehaald, moet er een volgende les klaar komen te staan waarin ze nog een keer de kans hebben om het leerdoel te halen.

Nog wat tips:

- Let erop dat de volgorde van de lessen die je aanmaakt anders kan zijn voor de deelnemer. Juist die activiteit wordt klaargezet waarin het meest gewerkt wordt aan een leerdoel waarop de deelnemer nog het minst heeft gescoord.

- Als je in iedere activiteit evenveel vragen per leerdoel zet, zal wel de volgorde getoond worden die jij aanmaakt.

- Voeg aan iedere activiteit een inhoudsdeel toe met uitleg. Je kunt ook steeds een nieuw inhoudsdeel tonen met steeds wat meer uitleg om ervoor te zorgen dat ze de theorie over het leerdoel gaan begrijpen.

- Maak echt genoeg activiteiten per leerdoel en voeg hierin ook genoeg nieuwe vragen over toe. Dat is één van de sleutels om een goede adaptieve cursus te maken. In het voorbeeld van de taaltraining hebben we 5 activiteiten per leerdoel klaargezet met 5 extra vragen per activiteit.

- Voeg per activiteit niet teveel vragen toe. Je kunt beter wat meer activiteiten klaarzetten met wat minder vragen per leerdoel. Zie stap 8 om dit beter te begrijpen.

- Als je wilt kun je natuurlijk ook meerdere leerdoelen in één activiteit koppelen. Als je bijvoorbeeld werkt met cases waarin meerdere aspecten (leerdoelen) aan bod komt.

Vergeet verder niet om leerdoelen toe te voegen aan de vragen in de activiteiten zoals in stap 5.

Artikelen die je kunnen helpen bij deze stap:
Scenario: Hoe zet ik een simpel leerpad op? - Stap 2
Leerdoelen koppelen aan vragen in activiteiten


8) Voeg een 'Normaal' blok toe met documentatie als naslag

Omdat het voor kan komen dat deelnemers geen lessen hoeven te doorlopen van bepaalde leerdoelen, zouden zij dus ook de mogelijkheid niet hebben om de lesstof toch nog even na te kijken.
Dit kun je oplossen door een blok toe te voegen waar je alleen documentatie-activiteiten zet. Dit type activiteit hoef niet perse doorlopen te worden en wordt ook niet getoond in de adviesbox.

Als je de documentatie aangemaakt hebt, klik je op Aanpassen en voeg je onder de tab 'Activiteit content' de inhoudsdelen toe.

Door een sectie per inhoudsdeel toe te voegen (onder de tab 'Activiteit content') kunnen deelnemers via het cursusoverzicht direct klikken op het onderwerp wat ze nog willen naslaan.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/Fc9GF2UY9OqLo1DljAGdQA2Yd_ngrzjmqSZXr9r_HpQ/2018-07-30_11-10-15-MEk.pngIntermezzo: Hoe ziet de inrichting er tot nu toe uit.

Voor de ontwerper:

Voor de deelnemer:

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/38UF4pDXRD1yfEzAmJ_yWR5XGr4qrCWJ-gAF0DbiHms/2018-07-30_11-10-15--Bs.png


Opmerking: Het vinkje 'Persoonlijke adviesbox' staat aan.


9) Stel het doelprofiel in

Dit is de moeilijkste stap dus neem dit goed door!

Pas als je alle adaptieve blokken gevuld hebt met vragen en deze gekoppeld zijn aan de leerdoelen kun je het doelprofiel instellen.
Dit moet je achteraf doen omdat de waardes automatisch veranderen als je later nog vragen toevoegt aan leerdoelen.

We gaan weer terug naar de Leerdoelentab.

In het overzicht zie je dat er waardes ingevuld zijn onder de groepering 'Spelling'.


Eerst even een uitleg van de verschillende kolommen:

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/Rmc-rK6bJy0MNutxJOEcJoeMSjAXg0HMd7fjJZrhcRw/2018-07-30_11-10-15-OCw.png MemoTrainer

Geeft aan of er vragen gekoppeld zijn aan dat leerdoel in de MemoTrainer. In het bovenstaande voorbeeld is dat nog niet het geval. Dat gaan we doen in stap 11.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/DkDiKalbfNv5fEDIEuCS31aM3Y9CUX9o1cdaaSnv880/2018-07-30_11-10-15-KDs.png Gekopieerd leerdoel

Geeft aan of de naam van het leerdoel gekopieerd is vanuit de content. Omdat wij dit in stap 4 slim gedaan hebben, is dit icoontje zichtbaar bij de leerdoelen.

Max

Het maximaal aantal punten die gehaald kunnen worden bij dat leerdoel. Omdat een vraag 1 punt waard is, staat dit getal voor het aantal vragen die aan het leerdoel zijn gekoppeld.

Doel

Het aantal punten die de deelnemer moet scoren om het leerdoel te halen. De globale weging voor alle leerdoelen staat standaard op 80%, maar dit is lang niet altijd gewenst. Hier gaan we nu dieper op in.

Klik nu op Doelprofielen instellen. Je komt dan op het volgende scherm:

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/p_LqUyjbqc1okUhDpqgK0NWCNkwKlrDWPbXYjs7WHgQ/2018-07-30_11-10-15-ceM.png

Basiswaarde

Is hetzelfde als 'Max' in het vorige scherm. Het geeft dus aan hoeveel vragen er gekoppeld zijn aan dat leerdoel omdat een vraag 1 punt waard is.

Resultaat

Is hetzelfde als 'Doel' in het vorige scherm. Het geeft het aantal punten weer die de deelnemer moet halen om klaar te zijn met het leerdoel.

Weging

Met de weging kun je invloed uitoefenen op het resultaat. Zet de globale weging wel eerst op 10% zodat je de weging per leerdoel verfijnder kunt instellen.

Eerst nog wat uitleg over de puntentelling:

In de activiteiten waar leerdoelen gekoppeld zijn aan de vragen krijgt de deelnemer per goed beantwoorde vraag een 1 pluspunt, bij een fout beantwoorde vraag 1 minpunt. Als je bij stap 5 had bepaald dat deelnemers 5 vragen goed moeten hebben om activiteiten over dat leerdoel over te slaan, stel je bij het resultaat ook 5 in.

Voorbeeld uit de praktijk:

In het onderstaande voorbeeld is de instaptoets gedaan. Voor de vragen die zijn gekoppeld aan bezit en eigennamen zijn 5 vragen (x 1 punt) goed beantwoord, dus 5 punten in totaal. Drie vragen die gekoppeld zijn aan het leerdoel 'Trema' zijn goed beantwoord, twee vragen zijn fout beantwoord. Dat betekent 3 - 2 punten = 1 punt gehaald voor het leerdoel 'Trema'.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/DhVFHSUrQNS-97nBb4xO5ILfJvY-BgHNIK9oCwENPgY/2018-07-30_11-10-15-QfE.png

Het leerdoel 'Bezit en eigennamen' is nu gehaald. Er valt geen les meer vrij om dit leerdoel nog te oefenen. In tegenstelling tot het leerdoel 'Trema'. Hiervoor is nu 1 punt gehaald, nog 4 punten te gaan:
(Het leerdoel 'Bezit en eigennamen' kan nog wel geoefend worden met behulp van de MemoTrainer, zie hiervoor het Intermezzo: Wat doet de MemoTrainer en stap 11)

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/SfcJ8DMBWwL97jwOdLDbk2iwrENQbLqdM71CiPqVvPI/2018-07-30_11-10-15-X1Y.png


De activiteit 'Trema 1' komt uit het adaptieve blok die we in stap 7 hadden ingesteld. Daarin komen weer 5 nieuwe vragen voor gekoppeld aan het leerdoel 'Trema'. In bovenstaand voorbeeld moeten nog 4 punten gehaald worden voor 'Trema'. Vraag is dan: wat zijn de mogelijke scenario's?

Aantal vragen goedAantal vragen foutAantal punten na deze activiteitEindstand voor 'Trema'Nog te behalen punten
5055Leerdoel gehaald!
413 (4-1)41
321 (3-2)23
23-1 (2-3)05
14-2 (1-4)05

Conclusie: alleen als alle vragen goed beantwoord worden zal er geen nieuwe les over dit leerdoel meer vrijvallen. Een resultaat van '5' instellen in het doelprofiel lijkt misschien weinig, maar gezien de puntentelling niet heel gek zeker gezien het leerdoel heel specifiek is ingesteld.
Let er bij het inrichten van het doelprofiel dus op dat je het doel niet te hoog instelt. Er moeten nog genoeg lessen klaargezet kunnen worden zodat het doel wel gehaald kan worden.


10) Stel meerdere doelprofielen in

Bij het instellen van het doelprofiel kun je ook meerdere profielen opslaan, zodat je verschillende niveaus van deelnemers kunt scheiden in verschillende uitvoeringen.

We kunnen dan de taaltraining beschikbaar maken voor VWO, HAVO en VMBO. Voor het VMBO stellen we het doelprofiel minder zwaar in dan voor het VWO.
Stel de Weging in en klik op 'Bewaren'. Je kunt daarna een nieuw profiel instellen.

Artikelen die je kunnen helpen bij deze stap: 
Doelprofielen aanpassen en werking puntentelling
Cursusuitvoering instellingen - Tab: Instellingen - Je kunt als beheerder in de uitvoeringsinstellingen aangeven aan welk profiel de deelnemers in die uitvoering moeten werken.


11) Voeg leerdoelen toe aan MemoTrainbare vragen

De vragen in de toetsen en lessen in deze tutorial zijn MemoTrainbaar gemaakt. Door ook leerdoelen te koppelen aan de MemoTrainbare vragen, wordt de kennisopname ook opgebouwd uit de leerdoelen.

Als je stap 1 goed hebt opgevolgd, kun je in één keer leerdoelen toevoegen met behulp van het raketje 'Gebruik mapnaam uit contentbibliotheek'.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/rZR_4XexQMVGBwBogiBRJQfD4zPVq9XTVOn0lGMLIWk/2018-07-30_11-10-15-J8o.png

Artikelen die je kunnen helpen bij deze stap:
Leerdoelen koppelen aan vragen in de MemoTrainer