Het doelprofiel instellen is de 9e stap van de tutorial: Hoe creëer ik een adaptief leerpad. Het is raadzaam om eerst deze tutorial door te nemen alvorens het doelprofiel in te stellen.


In het doelprofiel stel je per leerdoel in hoeveel punten deelnemers moeten verzamelen om het leerdoel te halen. Dit werkt alleen optimaal als je een adaptief leerpad maakt waarin deelnemers lessen aangeboden krijgen die gaan over leerdoelen die ze nog het minst beheersen.

Stel het doelprofiel pas in als alle vragen gekoppeld zijn aan de leerdoelen. Het profiel moet je achteraf pas doen omdat de waardes automatisch veranderen als je later nog vragen toevoegt aan leerdoelen.

Doelprofielpagina


https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/cmjp1T3iUNkAFOsfTrVqBZ2SO5t5A-3bDxd1BVrvhgo/2018-07-30_11-10-15-bkE.png

Basiswaarde

Geeft aan hoeveel vragen er gekoppeld zijn aan dat leerdoel. Elke vraag is 1 punt waard.

Resultaat

Geeft het aantal punten weer die de deelnemer moet halen om klaar te zijn met het leerdoel. Als dat aantal punten gehaald is, zullen er geen nieuwe lessen binnen de adaptieve blokken meer klaargezet worden voor de deelnemer.

Weging

Met de weging kun je invloed uitoefenen op het resultaat.

Globale weging

Met de globale weging kun je het resultaat van alle leerdoelen in één keer beïnvloeden. Deze staat standaard op 80%, maar dat is lang niet altijd gewenst. Handig is om hem eerst op 10% te zetten zodat je de weging per leerdoel ook verfijnder kunt instellen.


Puntentelling

In de activiteiten waar leerdoelen gekoppeld zijn aan de vragen krijgt de deelnemer per goed beantwoorde vraag een 1 pluspunt, bij een fout beantwoorde vraag 1 minpunt. In de bovenstaande afbeelding is het resultaat ingesteld op 5 wat betekent dat er 5 punten gehaald moeten worden om dat leerdoel te halen. Zie stap 5 van de tutorial: Hoe creëer ik een adaptief leerpad voor meer uitleg hierover.

Voorbeeld uit de praktijk:

In het onderstaande voorbeeld is een instaptoets gedaan waarvan de vragen gekoppeld zijn aan twee leerdoelen. Voor de vragen die zijn gekoppeld aan bezit en eigennamen zijn 5 vragen (x 1 punt) goed beantwoord, dus 5 punten in totaal. Drie vragen die gekoppeld zijn aan het leerdoel 'Trema' zijn goed beantwoord, twee vragen zijn fout beantwoord. Dat betekent 3 - 2 punten = 1 punt gehaald voor het leerdoel 'Trema'.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/HAyn5CW7V5SlFQotZJneHel4Y7D2YgJn8XHehtfdgno/2018-07-30_11-10-15-JKI.png

Het leerdoel 'Bezit en eigennamen' is nu gehaald. Er valt in het adaptieve blok geen les meer vrij om dit leerdoel nog te oefenen. In tegenstelling tot het leerdoel 'Trema'. Hiervoor is nu 1 punt gehaald, nog 4 punten te gaan:

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/udXXtfM3JuaP1KLayjfwJK7l_28LJMIco1NhebIxhTM/2018-07-30_11-10-15-ACg.png

De activiteit 'Trema 1' komt uit het adaptieve blok die in stap 7 van de tutorial ingesteld is. Daarin komen weer 5 nieuwe vragen voor gekoppeld aan het leerdoel 'Trema'. In bovenstaand voorbeeld moeten nog 4 punten gehaald worden voor 'Trema'. Vraag is dan: wat zijn de mogelijke scenario's?

Aantal vragen goed Aantal vragen fout Aantal punten na deze activiteit Eindstand voor 'Trema' Nog te behalen punten
5 0 5 5 Leerdoel gehaald!
4 1 3 (4-1) 4 1
3 2 1 (3-2) 2 3
2 3 -1 (2-3) 0 5
1 4 -2 (1-4) 0 5

Conclusie: alleen als alle vragen goed beantwoord worden zal er geen nieuwe les over dit leerdoel meer vrijvallen. Een resultaat van '5' instellen in het doelprofiel lijkt misschien weinig, maar gezien de puntentelling niet heel gek zeker gezien het leerdoel heel specifiek is ingesteld.
Let er bij het inrichten van het doelprofiel dus op dat je het doel niet te hoog instelt. Er moeten nog genoeg lessen klaargezet kunnen worden zodat het doel wel gehaald kan worden.


Stel meerdere doelprofielen in

Bij het instellen van het doelprofiel kun je ook meerdere profielen opslaan, zodat je verschillende niveaus van deelnemers kunt scheiden in verschillende uitvoeringen.

We kunnen dan de taaltraining beschikbaar maken voor VWO, HAVO en VMBO. Voor het VMBO stellen we het doelprofiel minder zwaar in dan voor het VWO.
Stel de Weging in en klik op 'Bewaren'. Je kunt daarna een nieuw profiel instellen.