Scenario's

  • Leerdoelen toevoegen binnen een activiteit werkt het meest optimaal als je een adaptief leerpad maakt. 
  • Je wilt een inleveropdracht toevoegen aan een adaptief leerpad... 
  • ... om deelnemers de geleerde kennis te laten verwerken in een meer praktische opdracht;
  • ... en de deelnemer daarna activiteiten aanbieden waarbij juist gewerkt wordt aan zwakke punten. 

Welke rol heb je nodig?

Ontwerper


Klik via de tab Templates op Aanpassen. Onder de tab Template kun je een adaptief blok aanmaken. 

Maak daarna een nieuwe activiteit aan met +Activiteit en kies voor Inleveropdracht


Optioneel: Zet de inleveropdracht in als nulmeting

Het onderstaande voorbeeld kan als vervanging dienen voor stap 5 van de tutorial 'Hoe creëer ik een adaptief leerpad voor de deelnemer'.

Door aan het begin van het adaptieve leerpad een inleveropdracht klaar te zetten, kun je ervoor zorgen dat het doelprofiel (stap 9 van eerder genoemde tutorial) al deels wordt gevuld zodat deelnemers na het behalen van een leerdoel geen extra stof meer hoeven te doorlopen over dat onderdeel. In dit geval zet je de inleveropdracht niet in een adaptief blok. 


1) Voeg een omschrijving van de opdracht toe

Je kunt tekst toevoegen middels de editor of een inhoudsdeel selecteren. Dit laatste is handig als je dezelfde tekst ook in andere opdrachten of templates gaat gebruiken.

Klik op  om te schakelen tussen Inhoudsdeel en Tekst editor.


2) Voeg beoordelingscriteria toe

Om leerdoelen toe te kunnen voegen, is het noodzakelijk om criteria in te stellen. 

Scroll bij de eigenschappen naar beneden tot 'Standaard instellingen'. Kies voor Beoordeling toegestaan en Cijfer bij beoordeling toestaan

Je kunt zelf bepalen op welke manier het eindcijfer berekent moet worden. Bij 'Score' en 'Slagingsgrens' stel je in wanneer de inleveropdracht als 'Geslaagd' wordt gezien.

Klik +Criterium en voer een Titel in. Met de 'max score' bepaal je bij welke score men geslaagd is voor dat criterium. 


3) Stel de leerdoelen in

Via de tab Leerdoelen kun je per criterium leerdoelen selecteren. Mochten er nog geen leerdoelen zijn toegevoegd in het template, dan vind je de instructies in stap 1 t/m 4 van de eerder genoemde tutorial. 


4) Stel per leerdoel een weging in (optioneel)

Je kunt per leerdoel instellen hoe zwaar deze moet meetellen in de beoordeling. 

Ga naar de tab Gewichten. Als een deelnemer het leerdoel haalt (door de max score te krijgen van een gekoppeld criterium) krijgt hij het aantal punten wat bij de kolom 'Resultaat' staat. 


Volgende stap

Je hebt nu een inleveropdracht gemaakt met leerdoelen. Je kunt nu verder gaan met 'stap 6: Maak adaptieve blokken aan', uit de Tutorial.  


Gerelateerde artikelen