Leerdoelen zijn termen die worden gebruikt voor twee functies binnen het platform.


Een adaptief leerpad

In een adaptief leerpad krijgen deelnemers lessen aangeboden over leerdoelen die hij nog het minst goed beheerst. Het doel hiervan is dat de deelnemer zo efficiënt mogelijk leert; aan de doelen die hij al kent hoeft minder aandacht te worden besteed.

Lees hier meer over in de tutorial: Hoe creëer ik een adaptief leerpad.


Trainen op basis van leerdoelen in de MemoTrainer

In de MemoTrainer worden vragen herhaald. Vragen die fout beantwoord zijn zullen vaker en frequenter terugkomen dan vragen die goed beantwoord zijn. Als je vragen in de MemoTrainer koppelt aan leerdoelen, zijn de vragen met hetzelfde leerdoel inwisselbaar voor elkaar. De kennisopname wordt dan opgebouwd uit de leerdoelen. Om een indicatie te geven: Per MemoTrainer wordt er één vraag gesteld per leerdoel. De volgende keer wordt deze vraag in de MemoTraining opgevuld door een andere vraag met datzelfde leerdoel.

Hoe je dit instelt kun je vinden in Leerdoelen koppelen aan vragen in de MemoTrainer.


Leerdoelen zijn niet hetzelfde als examentermen. Examentermen worden gebruikt om op te trainen in toetsen. Lees meer over Examentermen.