Leerdoelen kunnen voor twee doeleinden worden gebruikt:

  • Om een adaptief leerpad te maken.
  • en/of om te gebruiken in de MemoTrainer.

1) Snelste manier: Via de contentbibliotheek

Je kunt op meerdere plaatsen leerdoelen aanmaken, maar de snelste manier is om dat via de contentbibliotheek te doen. Het is goed om de leerdoelen te bedenken voordat je de vragen in aNewSpring gaat zetten.

Maak eerst een nieuwe contentbibliotheek aan onder de tab 'Content' (kan alleen als je beheerder bent) en maak een mappenstructuur aan conform de leerdoelen.

Bijvoorbeeld:

Als je de structuur aan het begin netjes maakt, kun je dit later in het template in één keer overnemen als leerdoelenstructuur.

Klik daarna onder de tab Templates op Aanpassen bij het template. Klik op de tab Leerdoelen om naar het overzicht van de leerdoelen te gaan.


2) Via het leerdoelenoverzicht in het template

Als je de vragen in de contentbibliotheek in de juiste map cq leerdoel hebt geplaatst, kun je met één druk op de knop klikken op het raketje 'Gebruik naam van map uit contentbibliotheek waar de vragen in zitten als leerdoel' om de leerdoelen toe te voegen.

Via de knop + Leerdoel kun je ook handmatig leerdoelen toevoegen.

Klik op het rode kruisje om een leerdoel te verwijderen en op het icoontje daarnaast om een leerdoel te hernoemen. Verwijderen is alleen mogelijk wanneer een template nog niet gepubliceerd is.


3) Via de activiteiten

Klik op de tab 'blokken en activiteiten' en op Aanpassen bij een activiteit. Als je via de tab 'Activiteit content' vragen geselecteerd hebt, kun je in de tab 'Leerdoelen' de leerdoelen toevoegen. Als je de leerdoelen aangemaakt hebt zoals beschreven is in stap 1 en vervolgens op het raketje hebt geklikt zoals beschreven is in stap 2, dan is het heel eenvoudig om de leerdoelen toe te voegen aan de vragen die je geselecteerd hebt in de activiteit. Klik hiervoor op het raketje 'Gebruik naam van map uit contentbibliotheek waar de vragen in zitten als leerdoel'.

Je kunt ook handmatig leerdoelen toevoegen door de vragen aan te vinken (klik en sleep om snel meerdere vragen te selecteren) en daarna het leerdoel in het invoerveld te typen en op + Voeg toe te klikken.
Het leerdoel is daarna ook te vinden in het leerdoelenoverzicht (zie screenshot uit stap 2).


4) Via de MemoTrainer

Klik in de MemoTrainer widget op Leerdoelen koppelen.

Daarna is het opnieuw eenvoudig om leerdoelen te koppelen als je stap 1 uitgevoerd hebt en op het raketje hebt geklikt zoals in stap 2 beschreven is.
Je kunt dan weer op het raketje klikken 'Gebruik naam van map uit contentbibliotheek waar de vragen in zitten als leerdoel'.

Het is ook mogelijk om handmatig leerdoelen toe te voegen door de vragen aan te vinken en een bestaand leerdoel te kiezen in het dropdownmenu of een nieuw leerdoel in te typen. Klik daarna op de Plus om het leerdoel toe te voegen.
Het leerdoel is daarna ook te vinden in het leerdoelenoverzicht (zie screenshot uit stap 2).


Let op!

Als het template al gepubliceerd is, kunnen er geen leerdoelen meer toegevoegd of verwijderd worden