Wat is een mentor in aNewSpring?

Een mentor is de meekijkende derde die de inzet en voortgang van de deelnemers kan inzien op basis van statistieken. Hij kan op de achtergrond statistieken inzien, zonder dat de deelnemer hier weet van heeft.
Een begeleider heeft meer rechten en kan niet alleen de statistieken inzien, maar ook communiceren met de deelnemers, meelopen met en cursus en opdrachten nakijken. Lees meer over de begeleider.

Een mentor kan toegevoegd worden in alle type templates, een begeleider in een blended, social of gamebased learning template.


Stap 1: Geef de juiste persoon de mentorrol

Doe dit onder de tab Gebruikers. Maak een nieuwe gebruiker aan of klik bij een bestaande gebruiker op Rollen. Vink de rol Mentor aan en na Updaten verschijnt er een Mentortab waar je (later) kunt zien voor welke mentorgroepen hij is ingeschreven. Lees meer over rollen.


Stap 2: Maak een mentorgroep aan

Klik via de tab Gebruikers op de knop Groepen. Maak onder de tab Mentoren een groep aan en zet de mentor erin. Deze groep mentoren kun je koppelen aan de uitvoering waarvan zij de statistieken van mogen inzien.


Stap 3: Koppel de mentorgroep aan de uitvoering

Ga naar de tab Templates en klap de template open. Klik dan bij de uitvoering op Meer en dan Instellingen. Klik vervolgens op de tab Begeleiders om de Mentorgroep toe te voegen. Daarna zal de mentor via de tab Begeleiden toegang hebben tot de cursus.