In een template kun je verschillende activiteiten toevoegen die kunnen bestaan uit vragen en inhoudsdelen. Vind hier de uitleg per activiteit en welk type content je erin kunt zetten.


Les

Omdat hierin een combinatie van vragen en inhoudsdelen gemaakt kan worden, is dit de meest gebruikte activiteit. Deelnemers zien na het beantwoorden van de vraag gelijk het juiste antwoord. Bij deze activiteit kun je deelnemers de mogelijkheid geven om de inhoudsdelen te printen.

Type content
Vragen
Inhoudsdelen


Documentatie

Deze is bedoeld ter naslag. Deelnemers hoeven deze activiteit niet perse af te ronden, daarom is er bij dit type activiteit nooit een startknop te zien in de learning journey, maar een 'Bekijk details' knop en telt hij niet mee in de voortgang. Bij deze activiteit kun je deelnemers de mogelijkheid geven om de inhoudsdelen te printen.

Type content
Inhoudsdelen


Opdracht

Zet hierin vragen die de deelnemer eerst allemaal moet beantwoorden, aan het eind is de feedback te zien.

Type content
Vragen


Inleveropdracht

Laat deelnemers bestanden uploaden die worden nagekeken door de begeleider of de andere deelnemers. De inleveropdracht kan alleen worden ingezet in een Blended-, Social- of Game Based Learning template.

Hierbij is in te stellen dat deelnemers elkaars werk kunnen inzien.

Type content
Eén inhoudsdeel (optioneel toe te voegen als omschrijving voor de opdracht)


Video inleveropdracht

Hetzelfde principe als de gewone inleveropdracht, maar bij deze hebben deelnemers de mogelijkheid om een video op te nemen en hem in te leveren. 


Toets

In een toets kun je een score instellen waarmee aangetoond kan worden of de deelnemer geslaagd of gezakt is. 

Door de vragen random te genereren uit een set vragen, is de toets iedere keer weer anders. 

Maak er een proefexamen van door in te stellen dat hij meerdere keren gemaakt mag worden. Of zet hem in als examen met één of meerdere herkansingen. 

Moet het examen voldoen aan een toetsmatrijs? Koppel iedere vraag dan aan de juiste examenterm en laat de toets op basis van de termen random vragen genereren. 

Type content
Vragen


Enquête

Stel de deelnemer vragen die niet goed of fout beantwoord kunnen worden. Deze wordt vaak ingezet als evaluatie aan het eind van de learning journey om deelnemers te vragen hoe ze het hebben ervaren en of ze verbeterpunten kunnen aandragen. 

Type content
Inhoudsdelen
Evaluatie vragen


Assessment

Assessments zijn zelfbeoordelingen en werken met meeteenheden. Dat zijn competenties waar de deelnemer een bepaalde score op kan halen.

Om een profiel aan te maken, dien je matrixvragen met meeteenheden te gebruiken. Zie ook het artikel 'Matrixvraag van het type evaluatie'.

Voeg een profiel toe om aan te geven welke meeteenheden je gaat gebruiken in het assessment. Deelnemers zien dan na het maken van de vragen hoe ze hebben gescoord per profiel. 

Type content
Inhoudsdelen
Evaluatie vragen


360° feedback

360° feedback werken hetzelfde als assessments, alleen kunnen deelnemers na afloop iemand anders uitnodigen om die vragen ook te beantwoorden. Zo kan de deelnemer die antwoorden vergelijken om een beter beeld te krijgen van zichzelf en zijn voortgang

Wat zien de deelnemers?

Deelnemers dienen zelf eerst de Matrixvragen te maken, voordat ze anderen kunnen vragen dezelfde vragenlijst over hen in te vullen.

Als de deelnemer feedback heeft ontvangen van de personen die hij heeft uitgenodigd, dan krijgt hij het volgende overzicht te zien: 

In een 360° feedback kunnen alleen evaluatievragen gezet worden.

Type content
Inhoudsdelen
Evaluatie vragen


SCORM

Met SCORM is het mogelijk om externe content die elders gemaakt is in de learning journey te gebruiken.

Type content
SCORM pakket


Certificaat

Met deze activiteit kun je een certficaat laten uitreiken aan deelnemers. Op het certificaat kunnen automatisch persoonsgegevens ingevuld worden en de datum waarop het behaald is.

Type content
PDF


Externe activiteit

Een externe activiteit is een activiteit die los van aNewSpring gemaakt is, bijvoorbeeld een praktijkexamen of een externe cursus die afgespeeld wordt middels LTI. Begeleiders hebben de mogelijkheid om achteraf een cijfer in te vullen per deelnemer.
Als je gebruik wilt maken van een externe tool dient dat ook via de externe activiteit te gebeuren. Verder kun je via een externe activiteit ook een andere website iFramen (HTML-kennis voor vereist).

Type content
Niets indien de begeleider enkel een cijfer moet geven
LTI link
Externe link


Webinar

In de Webinar activiteit kun je een link plaatsen naar een online meeting die je georganiseerd hebt via bijvoorbeeld Join.me, Go to meeting of Adobe Connect.

Type content
Externe link naar webinar tool


Formulier

Met een formulier kun je meerdere vragen op één pagina onder elkaar tonen. Het formulier moet niet in één keer worden afgerond, waardoor een deelnemer het formulier dus ook stap voor stap kan invullen en later kan afronden. 

Bij een formulier kun je instellen of de deelnemer zelf de activiteit kan afronden, of dat alleen de begeleider dit kan doen. Op deze manier kan een begeleider nog feedback op het formulier geven, voordat de activiteit wordt afgerond. Er zijn meerdere feedbackrondes mogelijk. 

Wil je meer weten over de formulier-activiteit? Lees dan onze release notes: aNewRelease 83

Type content 
Evaluatie vragen


Reflectie

Door gebruik van reflectieactiviteiten kun je deelnemers op verschillende momenten in de learning journey evaluatievragen laten beantwoorden. Zij kunnen dan in latere reflectieactiviteiten hun antwoorden terugkijken.

Type content 
Evaluatie vragen


Gerelateerde artikelen

 • Tutorial: Hoe zet ik een simpel leerpad op? 
  Vind hier de instructies hoe je de activiteiten toevoegt aan het template.
 • Algemene instellingen van activiteiten

Specifieke activiteiten instellen:

 • Certificaat maken en toevoegen
 • Inleveropdracht instellen 
 • LTI activiteit instellen
 • SCORM toevoegen aan het template
 • Toets activiteit instellen
  • Wat zijn examentermen?
 • Video inleveropdracht instellen
 • Webinar activiteit instellen