Vorige stap: Rollen rechten toekennen aan gebruikers.


De reseller kan per subomgeving een catalogus inrichten, uitvoeringen aanmaken en deelnemers hiervoor toegang geven middels toegangscodes.


1) Koppel de reseller aan de juiste subomgevingen

Klik op + Subomgeving, kies in de pop-up één of meerdere subomgevingen en klik op Update.

https://cdn.elev.io/file/uploads/xl68RQ1IpGLEVwod5WjYWiaDhnCGwfTHcPEaKCpKNUI/32F22_eTCn2wfI2JQh9kRcoLZqqkfFkKSD-p299pyCY/NL01-x9Y.png


Gerelateerde artikelen

  • Welke rollen en rechten kan ik gebruikers in aNewSpring geven?
    Bekijk onder het kopje Reseller de specifieke rechten voor deze rol.
  • Reseller uitgelegd: Resellerrol en subomgevingen
  • Subomgeving aanvragen