Wat kan ik op de begeleider en deelnemer koppelen-tab bij de uitvoeringsinstellingen?

Koppel een specifieke groep deelnemers aan een begeleider. De begeleider kan dan alleen die specifieke deelnemers begeleiden. Deelnemers kunnen ook alleen vragen stellen aan de begeleider(s) waaraan ze gekoppeld zijn.


Waar kan ik de begeleider/deelnemer koppelingen wijzigen?

Ga naar de tab Templates en klap de template open. Klik dan op de naam van de uitvoering. Ga dan naar de tab Begeleider en deelnemer koppelen.


Hoe kan ik de begeleider/deelnemer koppelingen wijzigen?

Begeleider of deelnemer van iedereen ontkoppelen

Vink onder het tabje Begeleiders de begeleider(s) of onder het tabje Deelnemers de deelnemer(s) aan en klik op Alles ontkoppelen.

Specifieke begeleider of deelnemer ontkoppelen of koppelen

Klik onder het tabje Begeleiders op de knop Deelnemers achter een begeleider of onder het tabje Deelnemers op de knop Begeleiders achter een deelnemer.

Afhankelijk van het tabje, krijg je dan een overzicht van de deelnemers die aan de gekozen begeleider zijn gekoppeld of je krijgt een overzicht van de begeleiders die aan de gekozen deelnemer zijn gekoppeld.
Vink hier de deelnemers of begeleiders aan die je wilt ontkoppelen van de gekozen gebruiker en klik dan op Ontkoppelen.

Om gebruikers te koppelen klik je in het overzicht van koppelingen van de begeleider op + Deelnemer of in het overzicht van koppelingen van de deelnemer op + Begeleider om nieuwe koppelingen te maken.


Tips

  • Als je meerdere uitvoeringen hebt waar dezelfde deelnemers en begeleiders aan gekoppeld zijn, kun je voor al deze uitvoeringen tegelijk instellen welke deelnemers aan welke begeleiders gekoppeld moeten worden. Vink Pas toe voor alle cursussen aan bij het ontkoppelen of koppelen van deelnemers aan begeleiders.
  • Ga met de cursor op de kolom 'Gekoppeld' staan bij een deelnemer. Je ziet dan aan welke begeleiders deze deelnemer is gekoppeld.
  • Begeleiders hebben een graduation cap icoontje voor hun namen om ze makkelijker te kunnen onderscheiden.
  • In de rechterkolom kun je meerdere deelnemers tegelijk selecteren door op de checkboxen te klikken en daarna te slepen.