Scenario's

  • Deelnemers krijgen de gelegenheid om hun resultaten binnen en buiten aNewSpring in een etalage te zetten.
  • Het portfolio kan gevuld worden met allerlei resultaten, bijvoorbeeld diploma's, certificaten, bezochte evenementen, resultaten van examens, toetsen of andere activiteiten, etc.
  • Deelnemers kunnen zelf kiezen om het portfolio te delen met andere personen.
  • Deelnemers kunnen aantonen dat ze professioneel bekwaam zijn voor hun functie.
  • Er wordt een plaats gecreëerd waar werk getoond en gereflecteerd kan worden.

Nodige rollen

  • Omgevingsbeheerder - om de functionaliteit aan te zetten
  • Deelnemer - Om zijn eigen portfolio te vullen

Stap 1: Zet de portfolio functionaliteit aan

Ga naar de tab Instellingen en zet het schuifje op aan.

https://cdn.elev.io/file/uploads/xl68RQ1IpGLEVwod5WjYWiaDhnCGwfTHcPEaKCpKNUI/fgldp_Vds-5etsqpSAOmxeZz0xpuaSRL7NLicZSi4BU/NL00-4Ak.png

Als je dit op een later moment weer uitzet terwijl deelnemers al een portfolio hebben opgebouwd, dan zullen alle gegevens bewaard blijven. Je kunt de optie ten allen tijde weer aanzetten.


Stap 2: Ga naar de portfoliopagina

Deelnemers kunnen nu via hun naam klikken op Portfolio.

https://cdn.elev.io/file/uploads/xl68RQ1IpGLEVwod5WjYWiaDhnCGwfTHcPEaKCpKNUI/EfIX4NzyVsUReJJpFTs6C2PUUvk6x_23WezkG-r1Z4c/NL01-inQ.png

Het eerste item is alvast toegevoegd met een voorbeeld en een korte uitleg hoe het precies werkt.

Door te klikken op Aanpassen kunnen er items worden toegevoegd en secties worden aangemaakt.

https://cdn.elev.io/file/uploads/xl68RQ1IpGLEVwod5WjYWiaDhnCGwfTHcPEaKCpKNUI/TIUX1gBZ_Vhb6foQo1UtuztGdt38Ak8nDv68kbHmeq8/NL02-OhM.png


Stap 3: Het portfolio vullen

Biografie

In het tekstvlak naast de naam is er ruimte om een biografie toe te voegen.https://cdn.elev.io/file/uploads/xl68RQ1IpGLEVwod5WjYWiaDhnCGwfTHcPEaKCpKNUI/T8Hyxc1yem3cO6sufyo19QNhz4bIS-dAEw6kJaSRqtY/NL04-V4o.png

Secties

Met behulp van secties kunnen de verschillende portfolio items netjes gecategoriseerd worden. Denk hierbij aan een sectie voor certificaten, bijeenkomsten en behaalde toetsen. Door te klikken op een Sectie titel kan deze worden aangepast. Via de knop + Sectie kunnen er meer worden toegevoegd.

https://cdn.elev.io/file/uploads/xl68RQ1IpGLEVwod5WjYWiaDhnCGwfTHcPEaKCpKNUI/qAGcWWftbZVO4HFL3rdkSqxr9dWH0vpTBKnFJb_DQkw/NL05-L1o.png

Portfolio-item

Een item kan werkelijk van alles zijn waar de deelnemer trots op is: behaalde diploma's, certificaten, behaalde toetsen, bezochte evenementen, gelezen boeken, etc.
https://cdn.elev.io/file/uploads/xl68RQ1IpGLEVwod5WjYWiaDhnCGwfTHcPEaKCpKNUI/U9p0H89grx8iHa_HtfYL6bSBvtCqkrSZJcG1sYSWxTk/NL06-7yM.png Als het nieuwe item binnen deze online omgeving gehaald is, hoeft er enkel op Toevoegen worden geklikt. Het enige wat dan toegevoegd kan worden is een toelichting.https://cdn.elev.io/file/uploads/xl68RQ1IpGLEVwod5WjYWiaDhnCGwfTHcPEaKCpKNUI/FGDIev2BORj-NjJ7sJbMZet-rydIxSAh7KC2Htg1xPo/NL07-WBQ.png

Als er een item wordt toegevoegd wat buiten deze online omgeving is gedaan, moet er een formulier ingevuld worden.
Middels het dropdownmenu kan er een ander icoon gekozen worden. Het type staat standaard op Custom maar kan aangepast worden naar bijvoorbeeld Werkervaring zoals in onderstaand voorbeeld. https://cdn.elev.io/file/uploads/xl68RQ1IpGLEVwod5WjYWiaDhnCGwfTHcPEaKCpKNUI/J0wiSa3bi9sRv7Ww4NOgaX0Rv_1dIk1DeE8sCNN78ys/NL08-E8k.png Door te klikken op Opslaan is het item aangemaakt. Alle items kunnen later nog aangepast worden door op de titel te klikken. Ook de volgorde kan gewisseld worden met behulp van het sleepicoontje:

https://cdn.elev.io/file/uploads/xl68RQ1IpGLEVwod5WjYWiaDhnCGwfTHcPEaKCpKNUI/93VpiTHRrFS8zLx-X0hsNwXHHpHaUuCnRnD353ez_Ts/NL10-qYY.png

De knop Klaar met aanpassen maakt het portfolio definitief en is hij in zijn geheel te zien. https://cdn.elev.io/file/uploads/xl68RQ1IpGLEVwod5WjYWiaDhnCGwfTHcPEaKCpKNUI/M91uIL4H8yAdp6LLm9wFMJugtcuqv_nnYTKMJgsJfbA/NL09-Yqc.png


Stap 4: Het portfolio delen

Het portfolio is standaard verborgen voor de buitenwereld, maar kan gedeeld worden met wie de deelnemer wil. Hier is de knop Delen voor. Door te klikken op Genereer Link wordt er een link aangemaakt die gedeeld kan worden met degene die het portfolio mag inzien. Deze link kan ook altijd weer verwijderd worden, zodat het portfolio weer verborgen is. Een nieuw gegenereerde link zal dan wel weer opnieuw gedeeld moeten worden.

Ook begeleiders kunnen het portfolio pas inzien als ze een link van de deelnemer hebben gekregen.


Portfolio exporteren

Door te klikken op Exporteren hebben deelnemers de mogelijkheid om het portfolio bijvoorbeeld als bijlage mee te sturen bij een sollicitatiebrief en CV om een gedetailleerde weergave te geven van opleidingen en behaalde resultaten.