Scenario's

  • Je wilt verschillende klassen/groepen/afdelingen dezelfde learning journey laten doorlopen, met hun eigen begeleiders en ...
  • ... je wilt de flexibiliteit hebben om deelnemers te laten switchen van klas/groep/afdeling binnen één uitvoering.
  • Je wilt de begeleiders van een uitvoering koppelen aan specifieke deelnemers die hun voortgang in de gaten houdt en die het aanspreekpunt is voor hun vragen. 
  • Je hebt een uitvoering met één begeleider en veel deelnemers. Door deelnemers in te delen in groepen, kan de begeleider hierop filteren in de statistieken en bij het beoordelen. 

Welke rol heb je nodig?

Beheerder


1) Maak een uitvoering aan

Ga naar de tab Templates en klik bij de template op de knop +Uitvoering. Voer alleen een naam in en eventueel een titel. Selecteer nog geen deelnemersgroep, tenzij je hebt uitgevoerd wat in het groene vak staat in de tweede stap.


2) Stel in dat nieuwe deelnemers niet automatisch gekoppeld worden aan begeleiders

Wanneer je deelnemers inschrijft in een uitvoering, zijn ze automatisch gekoppeld aan alle begeleiders. Dit is niet handig wanneer je specifieke deelnemers wilt toewijzen aan bepaalde begeleiders, vooral wanneer je in de volgende stap voor scenario A gaat. Ga hiervoor naar de tab Instellingen van de uitvoering, zet het vinkje Koppel nieuwe deelnemers en begeleiders automatisch uit en klik op Update om de instelling op te slaan.

Deze optie kun je ook al uitzetten in de instellingen van de template, in de uitvoeringen die je daarna aanmaakt zal het vinkje dan al standaard uit staan. In dat geval kun je tijdens het aanmaken van de uitvoering al prima de deelnemersgroepen kiezen.
Klik hiervoor via de tab Templates op de knop Meer bij een template en Instellingen in het menu.


3) Kies het scenario en schrijf de deelnemers in

A) Werken met deelnemersgroepen en die koppelen aan begeleiders

Wanneer je deelnemers, die dezelfde learning journey moeten doen, wilt indelen in afdelingen, klasjes of locatie kun je hen het beste verdelen over deelnemersgroepen. Daarna wijs je een deelnemersgroep toe aan één of meerdere begeleiders. Deelnemers kunnen alleen berichten sturen naar hun eigen begeleiders, en zij zien op hun beurt alleen hun eigen deelnemers terug in de statistieken.

Een deelnemersgroep die je koppelt aan een uitvoering, kan niet meer ontkoppelt worden. Let dus goed op wanneer je deze actie uitvoert!

De deelnemers in de verschillende groepen zijn in de uitvoering verder niet van elkaar gescheiden. Houdt hier rekening mee wanneer de deelnemerswidget of de discussiefunctie aanstaat in de template. 

B) Losse deelnemers inschrijven en als individu koppelen aan een begeleider

Wanneer je deelnemers niet wilt indelen in verschillende groepen, dan kun je hen ook zonder groep inschrijven in de uitvoering en per persoon koppelen aan een specifieke begeleider.


4) Voeg begeleiders toe aan de uitvoering


5) Begeleiders aan deelnemers koppelen

Scenario A: Koppel een groep deelnemers

Blijf in dit geval onder het tabje Begeleiders. Vink een begeleider aan en klik op Koppel Groep

Klik op de knop Groepen om een overzicht te zien van de groepen waar deze begeleider aan gekoppeld is. Hier kun je ook zien welke begeleiders er nog meer gekoppeld zijn aan de groep. Ga hiervoor met de cursor op het zwarte puntje staan in de kolom 'Gekoppeld'. 

Terug navigeren naar de vorige pagina doe je via het kruimelpad bovenin de pagina.

Verandert een deelnemer van klas/groep/afdeling? Plaats hem dan in een andere groep. 

Scenario B: Specifieke deelnemers aan begeleiders koppelen

Voor dit scenario maakt het niet uit via welke tab je koppelt. Onder het tabje Deelnemers kun je de deelnemers aanvinken en Koppelen aan een begeleider.


Deelnemers verplaatsen naar een andere groep.

Wanneer een deelnemer van klas of afdeling verandert, moeten ze ook naar een andere groep worden gezet waarbij ze alleen van begeleiders switchen. De reeds behaalde resultaten in de learning journey moeten behouden blijven. 

Hoe je dit kunt doen, vind je in stap 4) Deelnemers verplaatsen naar een andere groep, in het artikel Deelnemersgroepen aanmaken.


Tips

  • Als je meerdere uitvoeringen hebt waar dezelfde deelnemers en begeleiders aan gekoppeld zijn, kun je voor al deze uitvoeringen tegelijk instellen welke deelnemers aan welke begeleiders gekoppeld moeten worden. Vink Pas toe voor alle cursussen aan bij het ontkoppelen of koppelen van deelnemers aan begeleiders.
  • Ga met de cursor op de kolom 'Gekoppeld' staan bij een deelnemer. Je ziet dan aan welke begeleiders deze deelnemer is gekoppeld.
  • Begeleiders hebben een graduation cap icoontje voor hun namen om ze makkelijker te kunnen onderscheiden.
  • In de rechterkolom kun je meerdere deelnemers tegelijk selecteren door op de checkboxen te klikken en daarna te slepen.