Als je de MemoTrainer wilt inzetten in de cursus, kun je ervoor kiezen om leerdoelen te gebruiken om op te trainen (Wat zijn leerdoelen?).

Vragen met hetzelfde leerdoel zijn inwisselbaar voor elkaar. De kennisopname wordt dan opgebouwd uit de leerdoelen. Om een indicatie te geven: Per MemoTrainer wordt er één vraag gesteld per leerdoel. De volgende keer wordt deze vraag in de MemoTraining opgevuld door een andere vraag met datzelfde leerdoel.

Als er geen leerdoelen gebruikt worden, zijn de vragen niet inwisselbaar voor elkaar en moeten deelnemers alle vragen goed beantwoorden, willen ze een kennisopname van 100% kunnen halen. De kennisopname geeft aan welk percentage van de totale hoeveelheid vragen reeds op het aangegeven trainingsniveau is.


Waar kan ik leerdoelen koppelen aan de MemoTrainer?

Klik onder de Tab Templates op Aanpassen achter het template waar je de leerdoelen wilt koppelen aan de MemoTrainer. Klik onder de Tab Blokken & Activiteiten op Leerdoelen koppelen in de MemoTrainerwidget.

Er kunnen alleen MemoTrainerleerdoelen ingesteld worden, als er vragen zijn geselecteerd voor de cursus.

Hoe kan ik leerdoelen koppelen aan de MemoTrainer?

In het overzicht zie je alle vragen die in het template worden gebruikt. Je kunt per vraag een leerdoel toevoegen. Als je nog geen leerdoelen hebt en je wilt in een keer meerdere leerdoelen toevoegen op basis van de structuur in de contentbibliotheek, klik je op 'Gebruik naam van map uit contentbibliotheek waar de vragen in zitten als leerdoel'. De namen van de leerdoelen zijn de submappen die aangemaakt zijn in de content.

Leerdoelen koppelen

Selecteer vragen en kies met behulp van het dropdownmenu een leerdoel. Als het leerdoel nog niet in de lijst staat, kun je hem in het veld intypen en klikken op het groene plusje.

Leerdoelen ontkoppelen

Selecteer één of meerdere vragen die gekoppeld zijn aan een leerdoel. Klik op X leerdoel ontkoppelen.

Er kan maar één leerdoel per vraag worden gekoppeld.

Tips bij het maken van leerdoelen

1) Maak het leerdoel niet te groot

Omdat vragen inwisselbaar zijn op het moment dat je gebruik maakt van leerdoelen, zal de MemoTrainer het beste werken als je de leerdoelen klein formuleert. Stel je maakt een cursus voor een taaltraining, dan zou het leerdoel 'Spelling' te groot zijn en zou je die het beste kunnen opdelen in verschillende onderdelen over spelling, bijvoorbeeld:

  • Bijvoeglijke naamwoorden
  • Hoofdletters
  • Lastige woorden

Aan de hand hiervan zou je per leerdoel vragen kunnen maken die inwisselbaar voor elkaar zijn om op die manier te toetsen of de deelnemer bijvoorbeeld het onderdeel 'Hoofdletters' beheerst.

2) Één leerdoel per MemoTraining

Let er op dat er per MemoTraining één vraag over een leerdoel gesteld zal worden. De MemoTrainer is bedoelt om lesstof in het langetermijngeheugen op te nemen. Het leerdoel dat getraind wordt in de MemoTrainer wordt herhaald en naarmate een vraag goed beantwoord wordt, zullen de tussenpozen van die herhaling steeds groter worden. Als vragen van een leerdoel inwisselbaar voor elkaar zijn, is dit een uitstekende manier om te toetsen of men een leerdoel beheerst of niet.