Scenario's

  • Er komen vragen voor in de MemoTraining die niet meer relevant zijn. 
  • Je komt erachter dat je de MemoTraining in zijn geheel niet meer wilt aanbieden aan de deelnemers. 

Welke rol heb je nodig?

Ontwerper


Klik via de tab Templates op Aanpassen bij het betreffende template. Onder de tab Template vind je rechts de MemoTrainingwidget. Klik daar op Direct MemoTrainbare vragen


A) Schakel specifieke vragen uit

Klap de mappenstructuur open om naar de vraag te gaan en klik via Meer op Deactiveren. Het stipje in de kolom 'Actief' zal daarna ook verdwijnen. 

Klik op Update om de wijzigingen op te slaan.

Het is heel belangrijk om de vragen of mappen niet eerst aan te vinken, want daarmee maak je vragen direct MemoTrainbaar na het klikken op Update.

Vragen weer opnieuw activeren

Vragen die niet meer actief zijn, kunnen via de knop Meer weer opnieuw geactiveerd worden. 


B) Schakel alle vragen in de MemoTraining uit

Als je deelnemers helemaal geen MemoTraining meer wilt laten doen, kun je per map op Meer klikken om alle vragen in die map te deactiveren. kun je alle vragen deselecteren. 

 

Als je vragen deactiveert, zullen MemoTrainingen die al klaar staan voor deelnemers niet met terugwerkende kracht aangepast / weggehaald worden. Deelnemers zullen deze eerst moeten doorlopen. Daarna zal er bij de volgende MemoTraining rekening worden gehouden met de wijzigingen.

Dit geldt ook als je met de verdere instellingen de MemoTrainingfunctionaliteiten uit de learning journey weghaalt.


Verdere instellingen om de MemoTrainer uit de learning journey te halen

Om deelnemers niet in verwarring te brengen met MemoTrainerfunctionaliteiten die zij niet gebruiken, kun je nog het volgende doen. 

1) Haal de MemoTrainingwidget weg

Ga hiervoor terug naar de template en klik op het kruisje bij de MemoTrainingwidget. 

Je kunt hem altijd weer terugzetten middels het dropdownmenu naast de + Widget knop


2) Zet de MemoTrainerstatistieken uit

In het resultatenoverzicht zijn standaard grafieken te zien die ingevuld worden als er MemoTrainingen worden gedaan en verder zien deelnemers in de voortgangswidget standaard een balk voor de kennisopname.

Schakel het vinkje 'MemoTrainer-statistieken tonen' uit in de Template-instellingen tab.