Extra oefeningen zijn oefeningen die de deelnemer kan doen bovenop de MemoTrainer. Het doen van de extra oefening draagt ook bij aan de stijging van de kennisopname. Lees meer over de MemoTrainer in 'Wat is de MemoTrainer'.


Waar?

Klik op de tab Templates in het hoofdmenu en vervolgens op Aanpassen bij het cursustemplate dat je wilt gebruiken.

Ga vervolgens naar de instellingen van de Extra oefeningen:

https://cdn.elev.io/file/uploads/xl68RQ1IpGLEVwod5WjYWiaDhnCGwfTHcPEaKCpKNUI/QV98CdiDU77JpL8BHf3mUMeY4jGPdWBIz8tlojQteGQ/NL01-47M.png

Kan je de widget niet vinden? Dan moet hij misschien eerst nog toegevoegd worden. Lees hier hoe: 'Widgets beheren'.

Hoe?

Instellingen

Vooruitwerken toegestaan
Hiermee kan de deelnemer zowel extra vragen maken als vooruitwerken met MemoTrainingen. Het vooruitwerken van MemoTrainingen betekent dat de deelnemer vragen kan oefenen die volgens het herhaalschema al getraind hadden moeten worden, maar omdat de deelnemer bijvoorbeeld maar 10 vragen maximaal per dag krijgt waren deze vragen nog niet aan bod gekomen.

Al gedane vragen toegestaan
Bij deze optie krijgt de deelnemer de optie om al beantwoorde vragen in een MemoTraining, opdracht of toets nogmaals te oefenen.

Extra vragen

Je kunt vragen toevoegen aan de extra oefening die niet voorkomen in de activiteiten of de MemoTraining. Klik hiervoor op + Vraag en geef deze extra vraag een naam en ID. Je kunt ook vragen Selecteren.