Tags helpen de auteurs, ontwerpers, resellers en beheerders in aNewSpring om meer overzicht te creëeren in de content, templates, uitvoeringen en events.

Scenario's

  • In de leeromgeving staat het concept subbeheer aan. Voor iedere subomgeving is een collectie met tags toegevoegd die alleen te gebruiken zijn door beheerders die ook gekoppeld zijn aan die subomgeving.
  • Je werkt met resellers die allemaal hun eigen uitvoeringen beheren. Door iedere reseller een eigen tagcollectie te geven, kunnen zij zelf naar eigen inzicht tags toevoegen aan de uitvoeringen, zonder dat anderen dit zien.   

Bekijk ook de gerelateerde artikelen om de scenario's voor templates, uitvoeringen en content te zien.

Welke rol heb je nodig?

  • Beheerder
    Kan tagcollecties aanmaken en de juiste personen toegang te geven

Wat is een tagcollectie?

Alle tags die worden aangemaakt komen in een tagcollectie te staan. Hiermee kun je verschillende collecties met tags maken en ervoor zorgen dat niet iedereen alle gemaakte tags in aNewSpring hoeft te zien.


Klik onder de tab Templates, Tab Content of Tab Events op Tagcollecties. 

Er is een standaard collectie die 'Tags' heet waar alle gebruikers met de rol beheerder, ontwerper, auteur en/of reseller standaard toegang toe hebben. 

In dit voorbeeld gaan we een tagcollectie toevoegen die niet voor iedereen te gebruiken is. 

Klik op +Tagcollectie om een nieuwe toe te voegen. 

Deze collectie is alleen voor jezelf toegankelijk. 

Collecties kunnen alleen verwijderd worden als de tags in de collectie niet meer in gebruik zijn.


2) Geef meer gebruikers beheerrechten

Klik op Beheer om meer gebruikers toegang te geven. 

In deze lijst zie je alleen degenen die de rol beheerder, ontwerper, auteur en/of reseller hebben.

Er zijn twee rechten die je iemand kan geven. Kies voor Gebruiken als diegene de tags in die collectie mogen zien en toevoegen.
Geef hem ook het recht om te Beheren als hij ook tags mag toevoegen, bewerken en verwijderen.

Gebruik de knop Update om op te slaan en ga weer terug naar het overzicht van je Templates.


Gerelateerde artikelen

  • Tags toevoegen aan contentbibliotheken, vragen en inhoudsdelen
  • Tags toevoegen aan templates en uitvoeringen
  • Tags toevoegen aan events