Deelnemers zien rechts in het cursusoverzicht blokjes waar informatie wordt getoond, de zogeheten widgets. In het template kun je instellen welke widgets getoond worden. Tevens kun je zelf widgets toevoegen met bijvoorbeeld een introductiefilmpje of een ander inhoudsdeel.


Waar?

Klik op de tab Templates in het hoofdmenu en vervolgens op Aanpassen bij het cursustemplate dat je wilt gebruiken.

Onder de tab Template vind je de widgets aan de rechterkant.


Hoe?

Widgets die deelnemers niet mogen zien, haal je weg door op de kruisjes te klikken. Voeg de standaard widgets weer toe via de splitbutton. Voor een custom widget klik je op +Widget.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/sQwcsvh0O16-KQIhf-8uv4y6-fT-P7CdqjXocgeDcxo/2018-07-30_11-10-15-dhA.png


Custom widget

Je kunt custom widgets gebruiken om een inhoudsdeel naar jouw keuze te laten zien in het template overzicht. Dit kan bijvoorbeeld een introductiefilmpje zijn, lijst met documenten, tekst en alle andere mogelijkheden die inhoudsdelen kunnen bieden. Voeg een custom widget toe met +Widget. Selecteer vervolgens een inhoudsdeel dat getoond moet worden in de widget.

Toelichting bij widgets 

Over deze cursus: Als in de uitvoeringinstellingen is ingesteld dat de deelnemer zichzelf mag uitschrijven, verschijnt er in deze widget een link waarmee dat gedaan kan worden.

Resultaten: Door de resultaten widget te verwijderen, zal de voortgangsbalk bovenaan de learning journey worden verborgen. Zie screenshot.

De widgets die je niet hebt weggehaald maar niet worden gebruikt (zoals Over deze cursus en Agenda), zijn ook niet zichtbaar voor de deelnemer.