Waar vind ik de contentstatistieken?

Ga als eerste naar de tab Content. Vervolgens ga je achter de bibliotheek waar je statistieken van wilt hebben naar het dropdownmenu Meer. Selecteer in dit menu Statistieken.

Wat zie ik in de contentstatistieken?

Bekijk welke vragen door de deelnemers als moeilijk of makkelijk worden ervaren. Links in het overzicht zie je structuur van de content.

De p-waarde is een getal tussen de 0 en de 1 die de moeilijkheidsgraad van de vraag weergeeft. Hoe lager de p-waarde, hoe moeilijker de vraag wordt ervaren. De p-waarde wordt berekend door het aantal keer dat de vraag goed beantwoord is, gedeeld door het aantal keer dat de vraag beantwoord is. Als voorbeeld: wanneer de vraag in totaal 20 keer beantwoord is en 12 keer goed beantwoord, is de p-waarde 0,6 (12/20=0,6).