Waar?

Ga naar de tab Templates en klik bij een template op Aanpassen.

Klik op .Hoe?

Klap de templates open en selecteer de blokken en/of activiteiten die je wilt kopiëren.

Klik op het tabblad Configuratie en kies waar je de onderdelen wilt plaatsen. Daarna klik je op Update.

Als je een activiteit/blok in hetzelfde template wilt kopiëren, kies dan de activiteit/blok in het template waar je nu in werkt.