Binnen aNewSpring wordt er onderscheid gemaakt tussen de reseller als rol en de subomgeving.


Resellerrol

Met de resellerrol kun je de catalogus beheren en toegangscodes aanmaken voor deelnemers waarmee ze toegang kunnen krijgen tot een cursus.


Subomgeving

In aNewSpring kun je meerdere subomgevingen aanvragen die onder de hoofdleeromgeving hangen. Iedere subomgeving krijgt een eigen (sub)domein met eventueel ook een eigen vormgeving. Voor de bezoeker is het dan net alsof hij op een compleet andere website is gekomen.

Per uitvoering kun je aangeven onder welke subomgeving hij hoort. Dat heeft de volgende gevolgen:

  • Alleen de democursussen worden getoond die aan de betreffende subomgeving zijn gekoppeld.
  • Alleen namens de gekozen subomgeving kunnen er toegangscodes aangemaakt worden voor deze uitvoering.
  • Als de cursusuitvoering in de catalogus wordt gezet, zal deze alleen zichtbaar zijn in de gekozen subomgeving.
  • In het creditoverzicht staat aangegeven welke licenties voor welke subomgeving zijn aangemaakt.
Let op: De keuze voor een bepaalde subomgeving voor een cursusuitvoering kan achteraf niet meer gewijzigd worden.