Wat zijn webhooks?

Onze supportafdeling kan je leeromgeving zo instellen dat deze een bericht met resultaten van een uitvoering of activiteit naar een externe server verstuurt. Dit wordt dan elke keer verstuurd wanneer deelnemers een uitvoering of activiteit afronden.

Dit bericht bevat gegevens van de deelnemer en de resultaten van de uitvoering of activiteit.
Het externe systeem kan deze gegevens dan verwerken als dat nodig is.

In dit artikel vind je voorbeelden van webhooks en meer technische informatie.

Wat is het voordeel?

Door webhooks te gebruiken, worden de gegevens zo gauw ze beschikbaar zijn direct verstuurd naar je externe systeem.

API of webhooks?

Als alternatief zou je de API kunnen gebruiken om aNewSpring te "vragen" of er voortgang is, maar dit zou dan in regelmatige intervallen moeten worden gedaan voor de inschrijvingen van alle gebruikers, wat veel onnodig dataverkeer veroorzaakt. Op deze manier zijn de gegevens niet direct up-to-date in je externe systeem, maar zit er een vertraging in.