De API van aNewSpring kan worden gebruikt om vanuit een extern systeem functies uit te voeren (bijvoorbeeld een Learning Management System (LMS) of systeem voor gebruikersadministratie, etc.)

De API maakt het mogelijk om gebruikers, gebruikersgroepen, subomgevingen, uitvoeringen, inschrijvingen, agendapunten, toegangscodes en events te beheren.

Ben je geen ontwikkelaar? Er is ook een artikel met een eenvoudigere uitleg.

De volgende artikelen geven uitleg over de vereisten om de API te kunnen gebruiken:

 • API - De API key
 • API - De API aanroepen en het outputformaat
 • API - Responsen en response codes

Wanneer je dit werkend hebt, kun je de volgende artikelen gebruiken om wat context bij de API calls te krijgen. Ze bevatten ook nog andere nuttige informatie die helpen om een API-koppeling met aNewSpring te bouwen:

 • API - De /apidocs gebruiken
 • API calls - Gebruikers
 • API calls - Gebruikersgroepen
 • API calls - Subomgevingen
 • API calls - Inschrijvingen
 • API calls - Templates en uitvoeringen
 • API calls - Agendapunten
 • API calls - Toegangscodes
 • API calls - Events

In plaats van resultaten op te halen met de API, kan het beter zijn om webhooks te gebruiken:

 • Webhooks

De API wordt ook gebruikt om login tokens voor Single Sign-On op te vragen:

 • SSO - Inleiding
 • SSO - Workflow en problemen oplossen
 • SSO - Primaire inlogmethode en e-mailnotificaties