Als begeleider heb je verschillende statistieken die je in kunt zien om deelnemers optimaal te begeleiden. Deze statistieken geven informatie weer over de 

  • Deelnemersstatistieken
  • Cursusstatistieken
  • Contentstatistieken

Ga via de tab Begeleiden' naar het Dashboard van een cursus.


Statistieken Dashboard

Bekijk een overzicht van alle statistieken. Je kunt de statistieken exporteren door op Exporteer te klikken. Het overzicht bestaat uit drie onderwerpen: Deelnemers, Cursus en Content. In de tabs en in het submenu vind je meer opties.
Hieronder wordt per onderwerp de functionaliteit besproken.


Deelnemers

Bij Kennisopname bekijk je per leerdoel wat de voortgang is van de kennisopname van alle deelnemers in één overzicht. Exporteer het als een CSV Excelbestand.
Deelnemerstatistieken: Bekijk de voortgang en resultaten van de deelnemers. In de rechterkolom zie je de algemene voortgang van alle deelnemers. In de linkerkolom kan je per deelnemer de resultaten bekijken. Je kunt daar de algemene voortgang zien, de Activiteiten en de Memotrainerstatistieken.

De cijfers die je ziet in Samenvatting voortgang, kennisopname en efficiëntie geven een direct overzicht van de voortgang van de deelnemer.

  • Activiteiten: De hoeveelheid activiteiten die op dat moment beschikbaar zijn voor de deelnemer en hoeveel hiervan zijn afgerond.
  • Kennisopname: Geeft aan welk percentage van de totale hoeveelheid vragen reeds op het aangegeven trainingsniveau is. De kennisopname wordt opgebouwd met behulp van de MemoTrainer. Zie ook het artikel 'Wat is de MemoTrainer?'
  • Efficiëntie: Wordt opgebouwd uit het aantal keer dat een vraag goed beantwoord is, gedeeld door het aantal pogingen.

Je vindt onderaan het overzicht grafieken van de MemoTrainer die inzicht geven op de resultaten die behaald zijn op de MemoTrainingen door deze deelnemer.

Doelen

Bij het tabblad Doelen kan je de voortgang op de doelen bekijken, mits deze zijn gebruikt. Waar het lichte, gestreepte balkje stopt, geeft aan wanneer er voldoende kennis is vergaard voor dat leerdoel (op basis van de instellingen die gedaan zijn). Het gestreepte gedeelte dat ingekleurd is, geeft aan waar de cursist zich bevindt qua kennisopname voor dat betreffende leerdoel.


Cursus

Bekijk welke activiteiten het best en het slechtst hebben gescoord. In het overzicht links worden de blokken getoond met de activiteiten. Klik op een activiteit om per deelnemer het resultaat te zien. Klik op een deelnemer om de resultaten per vraag te zien.

Vragen

Klik op de tab Vragen om per vraag te zien hoe vaak die correct of incorrect beantwoord was.
De p-waarde is een getal tussen de 0 en de 1 die de moeilijkheidsgraad van de vraag weergeeft. Hoe lager de p-waarde, hoe moeilijker de vraag wordt ervaren. De p-waarde wordt berekend door het aantal keer dat de vraag goed beantwoord is, gedeeld door het aantal keer dat de vraag beantwoord is. Als voorbeeld: wanneer de vraag in totaal 20 keer beantwoord is en 12 keer goed beantwoord, is de p-waarde 0,6 (12/20=0,6).


Content

Bekijk welke vragen door de deelnemers als moeilijk of makkelijk worden ervaren. Links in het overzicht zie je structuur van de content.

De p-waarde is een getal tussen de 0 en de 1 die de moeilijkheidsgraad van de vraag weergeeft. Hoe lager de p-waarde, hoe moeilijker de vraag wordt ervaren. De p-waarde wordt berekend door het aantal keer dat de vraag goed beantwoord is, gedeeld door het aantal keer dat de vraag beantwoord is. Als voorbeeld: wanneer de vraag in totaal 20 keer beantwoord is en 12 keer goed beantwoord, is de p-waarde 0,6 (12/20=0,6).