Scenario's

  • Je hebt een lange learning journey gemaakt en je wilt de deelnemers de mogelijkheid geven om na het inloggen direct te starten met een activiteit, zonder dat ze naar beneden hoeven te scrollen. 
  • Je wilt deelnemers helpen om de beslissing te maken met welke activiteit ze het beste kunnen beginnen.
  • Je wilt deelnemers aan het eind van een activiteit direct door laten gaan naar de volgende activiteit in de rij, of juist standaard terug laten gaan naar het overzicht.
  • Je wilt deelnemers stimuleren om de activiteiten af te werken volgens de volgorde waarin de activiteiten in de learning journey staan. 

Welke rol heb je nodig?

Ontwerper


Klik via de tab Templates op Aanpassen. Ga dan naar de tab Template. Daar vind je Persoonlijk deelnemer advies.


1) Cursusoverzicht

Bij het gebruik van de adviesbox zullen deelnemers boven hun learning journey een advies te zien krijgen van een activiteit die ze direct kunnen starten. 

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/PtKTWDmgH7tv9ZZEo73N0uB5010RPiteXjjwDwGlpvU/2018-07-30_11-10-15-iac.png

2) Na afronden activiteit

Nadat deelnemers een activiteit hebben afgerond verschijnt er een pop-up met een advies.

Voortgangsupdate pop-up
Deze instelling betreft de Voortgang in het voorbeeld hieronder. 

Terug naar het overzicht in plaats van doorgaan
Hiermee kun je instellen dat deelnemers aan het eind van de activiteit niet door kunnen gaan naar de volgende activiteit, maar alleen 'Terug naar het overzicht' kunnen. Dit kan handig zijn in het geval je geen echte learning journey wilt maken, maar bijvoorbeeld een kennisbank.

Adviesbox binnen update pop-up
Dit betreft het Advies uit onderstaand voorbeeld. De deelnemer kan nu op Start klikken bij het advies om de geadviseerde activiteit te starten. 

Als je deze optie uitzet, heeft de deelnemer alleen de mogelijkheid om terug te gaan naar het overzicht. 


Als je beide opties uitzet, zullen deelnemers aan het eind van de activiteit, gelijk doorgaan naar de volgende activiteit. Welke activiteit dat is, is afhankelijk van de werking van het advies.

3) Werking advies

Welk advies deelnemers krijgen is afhankelijk van wat je instelt. 

Adaptief
Zet deze optie aan als je een adaptief leerpad hebt gemaakt. Het advies is dan afhankelijk van het leerdoel waar nog het meest aan gewerkt moet worden.

Alleen activiteiten in adaptieve blokken worden meegenomen in het advies.

Eerst beschikbare activiteit
Stel dat de deelnemer start met de 3e activiteit in de learning journey, dan zal hij na het afronden het advies krijgen om eerst de 1e activiteit te voltooien.

Volgende activiteit
De deelnemer krijgt altijd de eerstvolgende activiteit die na de laatst voltooide activiteit in de learning journey staat.

Stel dat een deelnemer start met de eerste activiteit, maar gelijk doorgaat naar het laatste inhoudsdeel, dan krijgt hij het advies om deze eerste activiteit te vervolgen. 

Gerelateerde artikelen

  • Tutorial: Hoe zet ik een simpel leerpad op?
  • Tutorial: Hoe creëer ik een adaptief leerpad voor de deelnemer?
  • Tutorial: Maak een template met een alternatieve styling, zonder learning journey leerlijn