Lees meer over de MemoTrainer: "Wat is de MemoTrainer?"

Nadat de vragen klaargezet zijn voor de MemoTraining, kan de MemoTrainer verder ingesteld worden.


Waar?

Klik op de Templates tab en vervolgens op Aanpassen achter de template waarvan je de MemoTrainer wilt instellen.

Klik in de template op het tabblad Template en dan op Instellingen in de MemoTraining widget.

Hoe?

Leerdoelen instellingen

Als je leerdoelen gebruikt in de MemoTrainer, dan zijn de vragen met hetzelfde MemoTrainerleerdoel inwisselbaar voor elkaar. Om een indicatie te geven: Als een deelnemer een vraag beantwoord heeft die gekoppeld is aan een bepaald leerdoel, zal deze vraag de volgende keer opgevuld worden door een andere vraag met datzelfde leerdoel. De kennisopname wordt dan opgebouwd uit de leerdoelen.
De kennisopname geeft aan welk percentage van de totale hoeveelheid vragen reeds op het aangegeven trainingsniveau is. Per MemoTraining wordt één vraag per leerdoel aangeboden.

Als er geen MemoTrainerleerdoelen gebruikt worden, zijn de vragen niet inwisselbaar voor elkaar en moeten deelnemers alle vragen goed beantwoorden, willen ze een kennisopname van 100% kunnen halen.

Hoe je vragen in de MemoTrainer koppelt aan leerdoelen kun je vinden in 'Leerdoelen koppelen aan vragen in de MemoTrainer'.

Trainingstype

Voorbereiding op examen: De intensiteit van de MemoTrainingen wordt aangepast aan de tijd die een deelnemer nog heeft om aan het trainingsniveau te voldoen.
Kennisonderhoud: Kies voor deze optie als er geen examendatum bekend is. De deelnemer blijft oefeningen krijgen totdat zijn cursus verlopen is.

Trainingsniveau

Het niveau bepaald hoe intensief de trainingen zijn. Als het niveau hoog is ingesteld, worden de vragen in de MemoTraining frequenter herhaald en moet er meer worden getraind om een hoge kennisopname te halen.

De niveaus gaan van 'Geen herhaling'; één keer goed beantwoorden is voldoende, tot aan 'Uitstekend'; zes keer op rij goed beantwoorden. Wanneer de deelnemer deze goede antwoorden op rij geeft, is voor dat leerdoel zijn trainingsniveau behaald. Een onderbreking van deze rij aan goede antwoorden brengt hem weer op nul en de rij aan goede antwoorden moet dan opnieuw worden ingegeven.

Notificaties

Stel hier in wanneer de deelnemers een herinnering moeten ontvangen van de MemoTraining. Standaard kunnen de deelnemers dit ook zelf instellen ( dit is aan te passen in de instellingen van de uitvoering).

Extra mogelijkheden tijdens de MemoTraining™

Beantwoorde vragen aanpassen: Deelnemers kunnen terugbladeren om de antwoorden te wijzigen. Dit kunnen ze doen door op de cijfers van de nummers te klikken of op de Terug-knop. Als de optie is uitgevinkt, dan zien de deelnemers alleen de Volgende-knop.

Vragen overslaan: Deelnemers hoeven niet verplicht vragen te beantwoorden. De onbeantwoorde vragen zullen als incorrect gemarkeerd worden wanneer zij de vragen inleveren. Als deze optie uitstaat, dan zal er een pop-up verschijnen op het moment dat de deelnemer een vraag probeert over te slaan. In de pop-up krijgt de deelnemer een waarschuwing dat ze alleen door kunnen gaan wanneer ze de vraag hebben beantwoord.

Terug naar overzicht (later vervolgen): Deelnemers zullen de knop 'Terug naar overzicht' zien. De MemoTrainer kan dan later vervolgt worden.